Αποτελέσματα εξαμήνου

Όμιλος ΑΒΑΞ: Αυξημένα τα κέρδη μετά τους φόρους για το εξάμηνο του 2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 30/09/22, 20:00

Όμιλος ΑΒΑΞ: Αυξημένα τα κέρδη μετά τους φόρους για το εξάμηνο του 2022

Ο όμιλος ΑΒΑΞ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2022, μιας περιόδου η οποία χαρακτηρίστηκε από την σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων, την ολοκλήρωση μεγάλων συμβάσεων κυρίως στο εξωτερικό και την πώληση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της θυγατρικής Volterra.

ΟΛΘ: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του 2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 29/09/22, 19:28

ΟΛΘ: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του 2022

Συνολική αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημείωσε ο «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου.