Αύξηση κατά 26% του κύκλου εργασιών του ομίλου Έλαστρον

Αύξηση κατά 26% του κύκλου εργασιών του ομίλου Έλαστρον

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 21:05 Δημιουργία 28/09/22, 21:01
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Έλαστρον το πρώτο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε 98,9 εκατ. ευρώ από 78,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 26%.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 20,5 εκατ. ευρώ ή 20,7% επί των πωλήσεων, έναντι 18,5 εκατ. ευρώ ή 23,6% επί των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ανάλογη αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας και ανήλθε σε 98,2 εκατ. ευρώ έναντι 77,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 20,1 εκατ. ευρώ ή 20,4% επί των πωλήσεων, έναντι 18,1 εκατ. ευρώ ή 23,3% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 13,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε 12,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ο χαλυβουργικός τομέας

Βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης με κύριο χαρακτηριστικό την διατήρηση του επιπέδου δραστηριότητας και την περαιτέρω άνοδο των τιμών πώλησης ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών διεθνώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα, η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η επιβολή κυρώσεων από πλευράς της ΕΕ, οδήγησε μεταξύ άλλων σε σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας και κατ' επέκταση του κόστους παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, η έλλειψη που παρατηρήθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά χαλυβουργικών ειδών, δεδομένης της σημαντικής εξαγωγικής δυναμικότητας τόσο ρωσικών όσο και ουκρανικών χαλυβουργείων, συνετέλεσε στην περαιτέρω άνοδο των τιμών των πρώτων υλών έως και τα μέσα του δεύτερου τριμήνου. Η συνεχιζόμενη ωστόσο αύξηση του κόστους των πρώτων υλών καθώς των τελικών προϊόντων, δημιούργησε συνθήκες στασιμότητας περιορίζοντας την δυναμική που είχε δημιουργηθεί στον κλάδο ήδη από τις αρχές του έτους. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασαν αύξηση έναντι του αντίστοιχου περυσινού πρώτου εξαμήνου ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους κινήθηκε πτωτικά εξαιτίας του υψηλότερου κόστους αντικατάστασης των πρώτων υλών, συμπιέζοντας επιπλέον και τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας. Αντιθέτως, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ενισχύθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 90,9 εκατ. ευρώ έναντι 80,8 εκατ. ευρώ το 2021 και 66,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.

Συνεχίζοντας το επενδυτικό του πλάνο, ο όμιλος ολοκλήρωσε εντός του πρώτου εξαμήνου την κατασκευή νέων ιδιόκτητων αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων συνολικής επιφάνειας 8,5 χιλ. τ.μ. με στόχο την στέγαση υφιστάμενων αλλά και νέων γραμμών παραγωγής που αναμένεται να βελτιώσουν τον χρόνο παραγωγής και διανομής, να μειώσουν το κόστος, και να εμπλουτίσουν περαιτέρω την γκάμα προσφερόμενων προϊόντων για την κάλυψη νέων αναγκών ζήτησης. Παράλληλα με στόχο την αποεπένδυση από μη λειτουργικά ακίνητα και την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, ολοκληρώθηκε εντός του τρίτου τριμήνου η πώληση βιομηχανικού ακινήτου στον Σκαραμαγκά Αττικής καθώς και Φ/Β σταθμού επί της στέγης του εν λόγω ακινήτου, έναντι συνολικού ποσού 6,9 εκατ. ευρώ το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω την ρευστότητα του ομίλου.

Αν σου άρεσε κάνε