Γενική Συνέλευση

Έως τις 30 Οκτωβρίου οι γενικές συνελεύσεις των Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 06/09/22, 12:16

Έως τις 30 Οκτωβρίου οι γενικές συνελεύσεις των Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022 έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τις τακτικές γενικές συνελεύσεις τους οι ανώνυμες εταιρείες, οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Α.Ε., ΙΚΕ και ΕΠΕ).

Aegean: Αποφασίζει «απογείωση» του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 20:38 Δημιουργία 18/02/21, 19:49

Aegean: Αποφασίζει «απογείωση» του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ

Για τις 12 Μαρτίου οριστικοποίηθηκε η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Αεροπορίας Αιγαίου» ώστε να ληφθεί η απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ.