Στην Autohellas το ποσοστό της ΕΛΤΡΑΚ στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ

Στην Autohellas το ποσοστό της ΕΛΤΡΑΚ στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:42 Δημιουργία 14/03/19, 17:39

TAGS

Στην Autohellas μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών που κατέχει η ΕΛΤΡΑΚ στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα προηγηθεί μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E., με συμψηφισμό ζημιών, ύψους € 4,3 εκατ. και κατόπιν αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους € 7,0 εκατ., που θα καλυφθεί από την ΕΛΤΡΑΚ A.E..

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας η "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Δυνάμει της από 14/3/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπογράφηκε σύμβαση σχετικά με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E. προς την εμμέσως κατά 50% συμμετέχουσα στην τελευταία AUTOHELLAS A.T.E.E., με τις συνήθεις αιρέσεις και εγγυοδοτικές δηλώσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Θα προηγηθεί μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E., με συμψηφισμό ζημιών, ύψους € 4,3 εκατ. και κατόπιν αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους € 7,0 εκατ., που θα καλυφθεί από την ΕΛΤΡΑΚ A.E.. Οι μετοχές θα μεταβιβασθούν με συμβολικό τίμημα, έναντι ανάληψης των εγγυήσεων των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. από τον αγοραστή. Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου μας, η επίπτωση από τη μεταβίβαση της συμμετοχής στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. θα δημιουργήσει, σε ενοποιημένη βάση, ζημία € 7,5 εκατ.

Η ΕΛΤΡΑΚ A.E., με την κίνηση αυτή απελευθερώνει πόρους σε ανθρώπους και υποδομές, που θα επικεντρωθούν στις κύριες και πλέον κερδοφόρες δραστηριότητες του Ομίλου, ήτοι την εμπορία και τεχνική υποστήριξη των μηχανών και μηχανημάτων CATERPILLAR και λοιπού εξοπλισμού, και την εισαγωγή και εμπορία των ελαστικών Bridgestone/Firestone/Dayton. Επίσης, η αποδέσμευση από τις εγγυήσεις των δανείων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E. βελτιώνει τις προοπτικές χρηματοδότησης των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών του Ομίλου.

Αν σου άρεσε κάνε