Η ΕΑ ενέκρινε την εξαγορά της ΕΛΤΡΕΚΚΑ από την Autohellas

Η ΕΑ ενέκρινε την εξαγορά της ΕΛΤΡΕΚΚΑ από την Autohellas

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 16:23 Δημιουργία 05/06/19, 16:21

Την έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία "AUTOHELLAS" επί της εταιρείας "ΕΛΤΡΕΚΚΑ" ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 686/2019 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση ποσοστού 85,81% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" από την εταιρία "AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", συμφερόντων του ομίλου Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αναφέρεται πρωτίστως στην αγορά εισαγωγής και διανομής γνήσιων και εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικών για επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς επίσης και στην πώληση λιπαντικών για βαρέα οχήματα και ανταλλακτικών για ανυψωτικά μηχανήματα, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Αν σου άρεσε κάνε