Επιστημονική έρευνα

ΣΕΒ: Δεν αξιοποιείται εμπορικά η έρευνα στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 17:57 Δημιουργία 13/12/18, 16:45

ΣΕΒ: Δεν αξιοποιείται εμπορικά η έρευνα στην Ελλάδα

«Η παραγόμενη γνώση παραμένει εσωστρεφής, με την έρευνα να είναι μια σχεδόν βιοποριστική δραστηριότητα, χωρίς να δημιουργούνται δευτερογενείς επωφελείς επιδράσεις στην οικονομία της χώρας», διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων.