Βραβείο «Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης»

Βραβείο «Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης» για το 2021 στην Εθνική Τράπεζα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 09/12/21, 11:29

Βραβείο «Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης» για το 2021 στην Εθνική Τράπεζα

Η Τράπεζα βραβεύθηκε από τον οργανισμό CFI.co σε συνέχεια αξιολόγησης των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης τις οποίες έχει θεσπίσει. Ο οργανισμός επαίνεσε την εφαρμογή διεθνών βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας και τις πρωτοβουλίες στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς επίσης και την ιστορική συμβολή της Τράπεζας στην οικονομική ανάπτυξη.