Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συνεργασία ΕΕΤΑΑ και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δημιουργία 19/11/21, 15:34

Συνεργασία ΕΕΤΑΑ και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Η συνεργασία αυτή θα αποδώσει πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ .