Angelini Pharma Hellas

Angelini Pharma Hellas: Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τηλεκπαίδευση στο Χαμόγελο του Παιδιού

Angelini Pharma Hellas: Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τηλεκπαίδευση στο Χαμόγελο του Παιδιού

Η Angelini Pharmα Hellas με αφορμή την ανανέωση του εταιρικού τεχνολογικού της εξοπλισμού, προσέφερε για ακόμα μια φορά τον διαθέσιμο εξοπλισμό της σε δομές που έχουν ανάγκη.