Με τριπλό ISO πιστοποιήθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας

Με τριπλό ISO πιστοποιήθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UPD 13:29 Δημιουργία 19/06/23, 13:26
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Με το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, και την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας πιστοποιήθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των εσωτερικών υποδομών και διαδικασιών της.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η απόκτηση πιστοποίησης της ΚτΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τα τρία αυτά ISO καταδεικνύει ότι η προστασία των υποδομών και των δεδομένων της ΚτΠ ΜΑΕ από κυβερνο-επιθέσεις αποτελεί προτεραιότητα καθώς συνδέεται άμεσα με νομικές, οικονομικές και επικοινωνιακές επιπτώσεις.

ISO 45001-Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία: Μετά από τις συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας της ΚτΠ ΜΑΕ, αναπτύχθηκε ένα Σύστημα Διαχείρισης πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της επιχείρησης, η οποία διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης, στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υ & Α.

ISO/IEC 27001:2013 - Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών: Η αξιοπιστία και η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία ΚτΠ Μ.Α.Ε., προκειμένου να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της, να διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων πελατών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της και ταυτόχρονα να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

ISO 22301:2019: Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας: H Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας ΚτΠ Μ.Α.Ε. προκειμένου μεταξύ άλλων να διασφαλίσει τη συνέχιση των κρίσιμων δραστηριοτήτων της σε περίπτωση διακοπής, περιστατικού ή κρίσης, να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας το ταχύτερο δυνατόν, εφόσον η διακοπή δεν μπορεί να αποφευχθεί, να μειώσει το λειτουργικό της κίνδυνο και τη ζημιά που μπορεί να προκύψει στη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας σε περίπτωση κρίσης και τέλος να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.

Αν σου άρεσε κάνε