Ποιες αλλαγές φέρνει σε απολύσεις και αποζημιώσεις των εργαζομένων το νέο νομοσχέδιο

Ποιες αλλαγές φέρνει σε απολύσεις και αποζημιώσεις των εργαζομένων το νέο νομοσχέδιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ UPD 16:02 Δημιουργία 27/07/23, 15:58
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στην αποζημίωση όσων προσλαμβάνονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας που ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία 2019/1152 της 20ής Ιουνίου 2019 στην εθνική νομοθεσία.

Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου σύμφωνα με πληροφορίες ορίζεται ότι η δοκιμαστική περίοδος στην εργασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες από 12 μήνες που είναι σήμερα. Σύμφωνα με τους νομικούς αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και ο χρόνος που ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση απόλυσης. Συγκεκριμένα σήμερα που η δοκιμαστική περίοδος είναι 12 μήνες ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση το χρονικό διάστημα μέρα τους 12 μήνες.

Με το νέο καθεστώς η δοκιμαστική περίοδος θα μειωθεί στους 6 μήνες και ο εργαζόμενος θα δικαιούται αποζημίωση μετά τους 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει γενικότερα ο χρόνος που θα καταβάλλεται η αποζημίωση απόλυσης καθώς σήμερα ισχύουν τα εξής:

-1 έτος συμπλ. έως 2 έτη - αποζημίωση 2 μηνών

-2 έτη συμπλ. έως 4 έτη- 2 μηνών

-4 έτη συμπλ.έως 5 έτη- 3 μηνών

-5 έτη συμπλ.έως 6 έτη- 3 μηνών

-6 έτη συμπλ.έως 8 έτη- 4 μηνών

-8 έτη συμπλ έως 10 έτη- 5 μηνών

-10 έτη συμπληρωμένα- 6 μηνών

-11 έτη συμπληρωμένα- 7 μηνών

-12 έτη συμπληρωμένα- 8 μηνών

-13 έτη συμπληρωμένα- 9 μηνών

-14 έτη συμπληρωμένα- αποζημίωση 10 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα- 11 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα και άνω- 12 μηνών

Έτσι σήμερα αν ένας εργαζόμενος απολυθεί στους 20 μήνες δικαιούται αποζημίωση για τους 8 μήνες. Με το νέο καθεστώς ο ίδιος εργαζόμενος θα λάβει αποζημίωση για 14 μήνες.

Σήμερα η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση.
Έγκυρη καθίσταται και στις δύο περιπτώσεις εφόσον μαζί με το έγγραφο κοινοποίησης της καταγγελίας
καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση.

Εάν η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση ο απολυόμενος δικαιούται αποζημίωση τόσων μηνιαίων μισθών,
ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Εάν η καταγγελία γίνει έπειτα από προειδοποίηση δικαιούται τη μισή από την παραπάνω αποζημίωση.
Ο χρόνος προειδοποίησης είναι τόσοι μήνες, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Εάν η απόλυση γίνει πριν ο μισθωτός κλείσει 1 έτος υπηρεσίας, δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως.

Παράλληλα στο νέο σχέδιο νόμου προβλέπεται οτι απαγορεύεται η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την απόλυση εργαζομένων, επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους. Ο εργοδότης γνωστοποιεί τους λόγους γραπτώς.

Αν σου άρεσε κάνε