Τρεις τροπολογίες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τους πλειστηριασμούς

Τρεις τροπολογίες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τους πλειστηριασμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ UPD 13:48 Δημιουργία 21/02/23, 13:41
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Με τρεις τροπολογίες, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προτείνει πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, βελτίωσης της θέσης των εγγυητών τραπεζικών δανείων και ενίσχυσης των κανόνων δεοντολογίας των funds.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέρχεται νομοθετικά για την προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών.

Καταθέτοντας τρεις τροπολογίες, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην ανάγκη επικαιροποίησης του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010, την απόλυτη προστασία της αγροτικής γης και ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ με δυνατότητα "κουρέματος" της οφειλής για τους συνεπείς της ρύθμισης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα καταθέτει πλαίσιο για την προστασία των εγγυητών τραπεζικών δανείων, με την οποία αντιμετωπίζονται υπέρμετρες και άδικες διώξεις σε βάρος τους εκ μέρους των τραπεζών και των funds, για τις απαιτήσεις που διατηρούν κατά των πρωτοφειλετών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική ανακοίνωση της Κ.Ο.

Όπως σημειώνεται, με την τροπολογία βελτιώνεται καθοριστικά η θέση των εγγυητών καθώς στην περίπτωση που το δάνειο έχει μεταβιβαστεί σε fund, η ευθύνη του εγγυητή περιορίζεται ανάλογα με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund, δίνεται δυνατότητα στον εγγυητή να αμυνθεί, αν το ποσό μπορεί να εισπραχθεί από τον πρωτοφειλέτη, οι εγγυητές μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές για μεγάλες περιόδους και να αποφύγουν την απειλή πλειστηριασμού σε βάρος τους, ενώ προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται οι καταχρηστικοί όροι που περιορίζουν τα δικαιώματα των εγγυητών.

Τέλος, με την τρίτη τροπολογία προτείνεται η ενίσχυση των κανόνων δεοντολογίας στην ανεύρεση της κατάλληλης λύσης - ρύθμισης, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και τη θέσπιση υποχρεώσεων στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων* από δάνεια και πιστώσεις για υπεύθυνη εξυπηρέτηση των δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα, με το πλαίσιο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:

- Θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης.

- Οι τράπεζες υποχρεούνται πριν τη μεταβίβαση του δανείου να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη.

- Δεν μπορεί να γίνει πλειστηριασμός κύριας κατοικίας αν δεν έχει προηγηθεί προσπάθεια ρύθμισης της οφειλής.

- Οι εταιρείες διαχείρισης υποχρεούνται να αιτιολογούν την πρότασή τους προς τον Δανειολήπτη.

- Θεσπίζονται κυρώσεις σε βάρος της Τράπεζας ή της Εταιρείας Διαχείρισης για την παραβίαση των υποχρεώσεών τους από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

- Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

- Προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής στην ανεξάρτητη Επιτροπή Διευθέτησης Οφειλών.

- Θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις για τις εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να παρέχεται η αναγκαία εξυπηρέτηση και πληροφόρηση στους δανειολήπτες.

Αν σου άρεσε κάνε