Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε.: Ομόφωνη ψήφιση της εισήγησης Κάρναβου για το περιβάλλον

Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε.: Ομόφωνη ψήφιση της εισήγησης Κάρναβου για το περιβάλλον

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ UPD 15:13 Δημιουργία 09/02/21, 14:33

Σχεδόν ομόφωνα ψηφίστηκε η εισήγηση του δημάρχου Καλλιθέας Δ. Κάρναβου, για το περιβάλλον στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε.

Με 213 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές, εγκρίθηκε η εισήγηση του μέλους του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου για το περιβάλλον.

Η εισήγηση που εγκρίθηκε αποτελεί πλέον επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για το 8ο πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, η οποία να σημειώσουμε ότι διαβιβάζεται στα άλλα όργανα της ΕΕ και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως είναι γνωστό η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί την επίσημη «φωνή» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θεσμό για την λήψη αποφάσεων στην Ε.Ε.

Το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα αποτελέσει τον δεσμευτικό «χάρτη» για τις πολιτικές για το περιβάλλον για την επόμενη δεκαετία και αποτελεί πλέον την πιο σημαντική πολιτική για την Ένωση για τα επόμενα χρόνια .

Βασικά σημεία της εισήγησης του Κ. Κάρναβου ήταν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Η αντιμετώπιση της ανεπαρκούς εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών και της νομοθεσίας με νέα και παλαιά εργαλεία όπως οι Τεχνικές Πλατφόρμες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ο θεσμός των «ambassadors» για την προώθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.α.

2. H πλήρης συμμετοχή και συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές.

3. Η μεγαλύτερη ανάδειξη της διασύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της ανθρώπινης υγείας. H πανδημία Covid-19 ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σημασία του υγιούς περιβάλλοντος στη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας.


4. Η υιοθέτηση ενός νέου μηχανισμού παρακολούθησης.

5. Η σημασία προώθησης της επιβράβευσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι μια προστιθέμενη αξία στην κοινωνία, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν τις προσπάθειές τους και τη συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Ο σημαντικός ρόλος της «καλής νομοθέτησης» για την αποτελεσματική ανταπόκριση στον όρο του «μη βλάπτειν».

Σημειώνεται ότι είναι πολύ σημαντικό ότι μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας διαμορφώνει -με ευρύτατη συναίνεση και συντριπτική πλειοψηφία της Ολομέλειας- την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, γεγονός καταδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό αυτό θεσμό.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Αν σου άρεσε κάνε