Κλοιός 14ετίας στις χώρες-μέλη της ΕΕ με «φουσκωμένο» χρέος

Κλοιός 14ετίας στις χώρες-μέλη της ΕΕ με «φουσκωμένο» χρέος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 14:44 Δημιουργία 26/04/23, 14:40
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι το χρέος τους θα μειώνεται εντός μίας τετραετίας και θα διατηρείται σε πτωτική τροχιά για μία δεκαετία στη συνέχεια χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων, σύμφωνα με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Η πρόταση της Κομισιόν δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις χώρες να καθορίζουν -μέσα από μεσοπρόθεσμα προγράμματα που θα έχουν τουλάχιστον τετραετή διάρκεια και θα ενσωματώνουν τα σχέδια τους για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις– την πορεία προσαρμογής του χρέους τους, με βάση όμως «τεχνικές συστάσεις» που θα δίνει η ίδια στις χώρες για να διασφαλίζεται η μείωση και η βιωσιμότητα του χρέους τους.

Ετσι, η Κομισιόν δεν θέτει συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους για το πόσο πρέπει να μειωθεί το χρέος, κάτι με το οποίο είχε διαφωνήσει η Γερμανία, η οποία ήθελε να προβλέπεται κατ’ ελάχιστο μία μείωση της τάξης του 1% του ΑΕΠ ετησίως για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οι στόχοι για τη μείωση του χρέους θα ενσωματώνονται στα 4ετή προγράμματα και θα συμφωνούνται μεταξύ κάθε χώρας και της Κομισιόν ξεχωριστά, για να εγκριθούν στη συνέχεια από το Συμβούλιο.

Θα αντικαταστήσουν τον σημερινό κανόνα για μείωση του χρέους που υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ κατά 5% ετησίως, ο οποίος θα ήταν υπερβολικά δύσκολο να επιτευχθεί από την Ελλάδα και άλλες χώρες με πολύ υψηλό χρέος.

Με βάση την πρόταση της Κομισιόν, οι χώρες με χρέος μεγαλύτερο από το 60% του ΑΕΠ θα πρέπει να αυξάνουν κάθε χρόνο τις καθαρές δαπάνες τους –που δεν περιλαμβάνουν εφάπαξ μέτρα, τις δαπάνες για την κυκλική ανεργία και τις δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους– λιγότερο από την αύξηση του ΑΕΠ τους μεσοπρόθεσμα, ώστε να διασφαλισθεί η μείωση του χρέους.

Το δημόσιο έλλειμμα, όπως ισχύει και σήμερα, θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το 3% του ΑΕΠ. Εάν υπερβαίνει το επίπεδο αυτό, θα πρέπει να μειώνεται τουλάχιστον κατά 0,5% του ΑΕΠ ετησίως έως ότου υποχωρήσει κάτω από το 3%.

Η μείωση του ελλείμματος, όπως και του χρέους, θα πρέπει να πραγματοποιείται στην 4ετή περίοδο και τα μέτρα που θα λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η μείωσή του θα συνεχίζεται και για άλλα δέκα χρόνια χωρίς πρόσθετα μέτρα.

Τα προγράμματα μείωσης του χρέους

Οι χώρες μπορεί να έχουν περιθώριο έως και επτά χρόνια για τη μείωση των επιπέδων χρέους και ελλείμματος, εφόσον εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, ενισχύουν την ανάπτυξη ή επενδύουν σε τομείς προτεραιότητας για την ΕΕ, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, τα κοινωνικά δικαιώματα ή στην ασφάλεια και την άμυνα.

Η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί την τέταρτη αναθεώρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα πρέπει να συζητηθούν με τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την προοπτική να υπάρξει συμφωνία μέσα στο 2023.

Αν σου άρεσε κάνε