Δημόσιο χρέος 359.110 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο

Δημόσιο χρέος 359.110 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 13:41 Δημιουργία 21/10/22, 13:35
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Στα 359,110 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος το β' τρίμηνο εφέτος έναντι 354,114 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο του 2021.

Αυτό προκύπτει από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα επίσης με τους οποίους:

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 27,385 δισ. ευρώ από 21,464 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο του 2021. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 6 δισ. ευρώ (21,9% των συνολικών εσόδων) από 4,713 δισ. ευρώ (22% των συνολικών εσόδων) το β' τρίμηνο πέρυσι. Οι κοινωνικές εισφορές ήταν 7,416 δισ. ευρώ (27,1% των συνολικών εσόδων) έναντι 6,229 δισ. ευρώ (29% των συνολικών εσόδων) πέρυσι.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 25,830 δισ. ευρώ από 24,890 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο του 2021. Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 24,508 δισ. ευρώ έναντι 23,699 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο πέρυσι. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ήταν 5,652 δισ. ευρώ (21,9% των συνολικών δαπανών) από 5,607 δισ. ευρώ (22,5% των συνολικών δαπανών) πέρυσι. Οι κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν σε 10,730 δισ. ευρώ (41,5% των συνολικών δαπανών) έναντι 10,034 δισ. ευρώ (40,3% των συνολικών δαπανών) πέρυσι. Ενώ, οι επιδοτήσεις ήταν 1,882 δισ. ευρώ (7,3% των συνολικών δαπανών) από 2,203 δισ. ευρώ (8,9% των συνολικών δαπανών) το β' τρίμηνο του 2021.

Τέλος, το πρωτογενές ισοζύγιο (χωρίς τους τόκους) της Γενικής Κυβέρνησης εμφάνισε πλεόνασμα 2,877 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,235 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο πέρυσι.

Αναθεωρημένα στοιχεία για το 2021

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ της χώρας μας το 2021 ανήλθε στα 181,675 δισ. ευρώ

Επίσης, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης (σύμφωνα με το ESA 2010) διαμορφώθηκε πέρσι Σε 13,6 δισ. ευρώ (7,5% του ΑΕΠ), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2021 εκτιμάται στα 353 δισ. ευρώ (194,5% του ΑΕΠ).

Αυτό προκύπτει από τη δεύτερη δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, ενώ κατά την πρώτη δημοσιοποίηση (Απρίλιος 2022) το έλλειμμα είχε εκτιμηθεί σε 7,4% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος σε 193,3% του ΑΕΠ. Οι αναθεωρήσεις στη δεύτερη δημοσιοποίηση οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μεθοδολογικές αλλαγές στην ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών και στην αναθεώρηση του ΑΕΠ. Η μεταβολή του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στην αναθεώρηση του ΑΕΠ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από τη Στατιστική Αρχή και δεν εμφανίζεται στο δελτίο Τύπου. Κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους.

Αν σου άρεσε κάνε