Γραφείο Προϋπολογισμού: Αμφιβολίες για το πρωτογενές πλεόνασμα και σύσταση για μέτρα το 2023

Γραφείο Προϋπολογισμού: Αμφιβολίες για το πρωτογενές πλεόνασμα και σύσταση για μέτρα το 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 18:54 Δημιουργία 06/10/22, 18:48
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Σημαντικές αβεβαιότητες για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 0,7% του ΑΕΠ το 2023, διαβλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, συνιστώντας στην κυβέρνηση να πάρει μέτρα στην περίπτωση που δεν επαρκέσει το αποθεματικό ύψους 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σημειώνει το ΓΠΚΒ στη γνώμη του για το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την προβλεπόμενη άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης (1,3%), των επενδύσεων (16%) και των εξαγωγών (1,8%).

Και τα τρία αυτά μεγέθη «μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από την ενδεχόμενη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, την περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και τις πιθανές απώλειες αγοραστικής δύναμης στους εμπορικούς εταίρους, είτε λόγω επιβράδυνσης/ύφεσης είτε λόγω πληθωρισμού», αναφέρει, προσθέτοντας: «Αν ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι χαμηλότερος του αναμενόμενου, θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στα δημόσια έσοδα, φορολογικά και ασφαλιστικά».

Ετοιμότητα για λήψη μέτρων

Πιο σημαντικός, ωστόσο, αναφέρει, είναι ο κίνδυνος από υψηλότερες του αναμενόμενου αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος που θα εντείνουν τις ανάγκες εισοδηματικών ενισχύσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανατρέψει τις σχετικές προβλέψεις δαπανών και να επιδεινώσει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει, συνεπώς, να υπάρχει ετοιμότητα ώστε, εάν προκύψουν πρόσθετες ανάγκες δαπανών πλέον του 1 δις του ειδικού αποθεματικού, να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τον δημοσιονομικό στόχο.

Τέτοια μέτρα μπορούν είτε να είναι γενικά, όπως μια μείωση δαπανών ή αύξηση εσόδων σε άλλες κατηγορίες, είτε ειδικά στην αγορά ενέργειας, όπως μια αύξηση της φορολογίας των κερδοφόρων επιχειρήσεων ή, ισοδύναμα, μια μείωση στο πλαφόν της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ΓΠΚΒ τονίζει ότι ο υψηλός πληθωρισμός λειτουργεί και ευνοϊκά, τόσο στα δημόσια έσοδα όσο και στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

«Ωστόσο, η ανοδική πορεία των επιτοκίων θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου και να δυσχεράνει την υλοποίηση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που δημιουργούν οι διεθνείς συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα κρίσιμη τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας μας ώστε να αποφύγει τις χειρότερες συνέπειες της διεθνούς οικονομικής αναταραχής».

Αν σου άρεσε κάνε