Power pass: Στα μέσα του μήνα η πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματος

Power pass: Στα μέσα του μήνα η πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 06/06/22, 08:39
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Στα μέσα του μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα Power Pass- και θα παραμείνει ανοικτή για δύο εβδομάδες- προκειμένου οι πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις για να αποζημιωθούν, με ποσά από 18 ευρώ έως και 600 ευρώ, για τις «τερατώδεις» ανατιμήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος από τον περασμένο Δεκέμβριο έως και τα τέλη του Μαΐου εφέτος.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα (μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος) του φορολογικού έτους 2020, έως τις 45.000 ευρώ. Οπότε, όσοι κάνουν για πρώτη φορά εφέτος φορολογική δήλωση, θα πρέπει να σπεύσουν να την υποβάλουν πριν από την αίτηση για το επίδομα. Για τους συγκεκριμένους πολίτες, θα ληφθεί υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το 2021. Επίσης, οι φορολογούμενοι που δηλώνουν τα παιδιά που είναι φοιτητές ως εξαρτώμενα μέλη, για να λάβουν την επιδότηση θα πρέπει να υποβάλουν τη φετινή φορολογική δήλωση πριν από την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ο δικαιούχος, θα εισέρχεται στην εφαρμογή Power Pass με τους κωδικούς του Taxisnet. Αμέσως μετά, θα εμφανίζονται τα στοιχεία που θα αντλούνται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, ήτοι η διεύθυνση της α’ κατοικίας και ο αριθμός του «ρολογιού» ηλεκτροδότησης- είτε του ίδιου του αιτούντα είτε του προστατευόμενου προσώπου. Εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά, τότε ο πολίτης θα κάνει κλικ στο πεδίο «επιβεβαίωση» ώστε να δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του και να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Οι πολίτες δεν θα εισάγουν τα στοιχεία για τις χρεώσεις με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία θα διαβιβαστούν στη πλατφόρμα από τους προμηθευτές και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πίστωση της επιδότησης θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, στον αριθμό IBAN που θα δηλωθεί στη σχετική φόρμα, μετά από 4- 5 ημέρες από την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων. Επιστρέφεται το 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022 και για χρεώσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είτε από το κράτος είτε από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιστροφή δίνεται σε όσους πλήρωσαν συνολική αύξηση ρεύματος κατά έξι μήνες άνω των 30 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά καταναλωτή.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά- συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης- δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα, και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για οποιασδήποτε παροχή κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Για όσους έχουν αλλάξει κατοικία το διάστημα στο οποίο αναφέρεται η επιδότηση (από τον Δεκέμβριο 2021 έως και τον Μάιο 2022), θα υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στην εφορία ως α’ κατοικία αυτή στην οποία διαμένουν.

Για τα νοικοκυριά που έχουν κοινό μετρητή, δηλαδή δηλώνουν την ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. διπλοκατοικίες), η επιδότηση θα δοθεί στο δικαιούχο του οποίου ο ΑΦΜ αναγράφεται στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κάποιον από τους δικαιούχους (π.χ. ο λογαριασμός είναι στο όνομα φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει), τότε το ποσό της επιδότησης επιμερίζεται στους δικαιούχους.

Ενώ, για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος της φοιτητικής κατοικίας, θα πρέπει οι φορολογούμενοι που δηλώνουν τους φοιτητές ως εξαρτώμενα μέλη:

-Να υποβάλουν τη φετινή φορολογική δήλωση (εισοδήματα 2021) πριν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

-Να έχουν συμπληρώσει στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 (ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας) τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας.

-Να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση την ένδειξη που αφορά στη φοιτητική κατοικία, όπως και στη δική τους κύρια κατοικία.

Αν σου άρεσε κάνε