Υπηρεσίες διαχείρισης έργου για 9 δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης από το ΤΑΙΠΕΔ

Υπηρεσίες διαχείρισης έργου για 9 δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης από το ΤΑΙΠΕΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 15:17 Δημιουργία 14/02/22, 14:49
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Με προϋπολογισμό 14,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,26 εκατ. ευρώ πρόκειται να απορροφηθούν το 2022, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) η χρηματοδότηση της τεχνικής υποστήριξης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση εννέα δράσεων του υπουργείου που είναι ενταγμένες στο ΤΑΑ.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU, αφορά στην Οριζόντια τεχνική υποστήριξη στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις εννέα δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 697 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), υπηρεσίες ωρίμανσης, διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθησης συμβάσεων, ελεγκτικές υπηρεσίες για την επαλήθευση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, υπηρεσίες PMO με σκοπό την προετοιμασία ενός μηχανισμού διοίκησης (PM tool), υπηρεσίες περιοδικών αναφορών (reporting) και παρακολούθησης, μελέτες ωρίμανσης και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των εννέα δράσεων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ακριβώς έχει επιτύχει και στο ΕΣΠΑ κάνοντας την Ελλάδα την πρώτη χώρα σε απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, το ίδιο με απόλυτη συνέπεια σε όλα τα κρίσιμα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες για να εξασφαλίσει την πλήρη απορρόφηση των πόρων που του αναλογούν. Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά αυτά χρήματα με σύνεση ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η οικονομία στη χώρα μας και το 2022 θα πάει πάρα πολύ καλά».

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε:

«Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει σημαντικά στη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ΤΑΙΠΕΔ θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου για τις εννέα δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και υπηρεσίες ωρίμασης, διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθησης συμβάσεων. Συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να επιτευχθούν τα ορόσημα και οι στόχοι των δράσεων του Υπουργείου, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Οι δράσεις είναι οι εξής:

16703: Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

16711: Αναβάθμιση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων

16634: Νέα Βιομηχανικά Πάρκα

16543: Δράσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

16593: Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

16618: Ενίσχυση Βασικής Και Εφαρμοσμένης Έρευνας - RRF 16618

16621: Εξωστρέφεια Έρευνας Και Καινοτομίας-RRF 16621

16654: ΤΗORAX - Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα ('Αμυνα, Ασφάλεια, Πολιτική Προστασία)

16624: Δημιουργία - Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ.

Το έργο εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Θεσμικός Μετασχηματισμός» και ειδικότερα στον 'Αξονα 4.7 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών» με φορείς υλοποίησης τις γενικές γραμματείες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γενική γραμματεία Βιομηχανίας, γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ και γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ.

Αν σου άρεσε κάνε