Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή Ε9 όσων είχαν περιουσιακές μεταβολές το 2021

Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή Ε9 όσων είχαν περιουσιακές μεταβολές το 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:33 Δημιουργία 22/01/22, 08:37
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Σε λειτουργία τίθεται τις προσεχείς ημέρες στο Taxisnet η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή δηλώσεων Ε9 για όλους όσοι έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εντεύθεν.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά σε φορολογούμενους που απέκτησαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο στη διάρκεια του 2021, ή μεταβλήθηκε η περιουσία τους λόγω των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, εφόσον αυτές υφίστανται κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων για τις μεταβολές αυτές έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Στην περίπτωση μεταβολών σε υφιστάμενη ακίνητη περιουσία, η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται σε ένα έτος θα πρέπει να μεταφερθεί και στα επόμενα έτη έως και το τρέχον, προκειμένου να ενημερωθεί η περιουσιακή εικόνα για όλο αυτό το διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ελέγχεται, πριν την οριστική υποβολή, η προεπισκόπηση της περιουσιακής κατάστασης και εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι ορθή, θα υποβάλλεται η μεταφερόμενη δήλωση.

Επί της ακίνητης περιουσίας που θα δηλωθεί και θα υφίσταται την 1η Ιανουαρίου εφέτος, θα υπολογιστεί και ο ΕΝΦΙΑ. Ενώ, όσοι προβούν εντός του 2022 σε αγορά ή πώληση ακινήτου, θα πρέπει στη σχετική εφαρμογή του Taxisnet να επιλέξουν το έτος 2023 και να υποβάλουν τη δήλωση Ε9 έως τις 31 Μαΐου 2023.

Με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων έχουν ως εξής:

-Στην πλατφόρμα, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 και μετά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.

-Το Ε9 που υποβάλλεται για το τρέχον έτος, αφορά μόνο στις μεταβολές που έγιναν εντός του έτους αυτού. Εάν όμως διαπιστώσετε ότι πρέπει να προβείτε και σε άλλες διορθώσεις της περιουσιακής σας κατάστασης, που αφορούν σε μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε δήλωση (για παλαιότερες μεταβολές) και αφού την οριστικοποιήσετε, μπορείτε να την μεταφέρετε στα επόμενα έτη έως και το τελευταίο έτος που ισχύει η μεταβολή, για να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά.

-Κατά την υποβολή της δήλωσης Ε9 θα πρέπει να αναγραφούν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που ζητούνται κατά την επιλογή της αιτίας εισαγωγής/ μεταβολής/ διαγραφής ακινήτου και ιδιαιτέρως οι ημερομηνίες (ημερομηνία συμβολαίου, ημερομηνία δημοσίευσης διαθήκης, κ.λπ.).

-Εάν από την εκκαθάριση προκύψει πιστωτικό αποτέλεσμα, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9 εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της, όμως, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια εφορία.

Μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να εκτυπώσετε την προσωρινή δήλωση Ε9, η οποία έχει ειδική σήμανση «ΑΚΥΡΟ», διότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά και εκκρεμεί έλεγχος από τη ΔΟΥ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την προσωρινή δήλωση.

-Εάν μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται ορθά η περιουσιακή εικόνα για το συγκεκριμένο έτος, μπορεί να υποβληθεί άμεσα νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, όταν στο έτος αυτό δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου.

Εάν στο έτος αυτό έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της προηγούμενης δήλωσης, για να μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική δήλωση.

-Εάν εμφανιστεί μήνυμα ότι η δήλωση είναι οριστική και εκκρεμεί εκκαθάριση, δεν μπορεί να ακυρωθεί. Μόλις εκκαθαριστεί, μπορείτε να υποβάλλετε νέα δήλωση Ε9. Εάν κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς και για να οριστικοποιηθεί θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ, μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες, να ακυρώσετε τη δήλωση.

Αν σου άρεσε κάνε