Πλήγμα τα lockdown για εισόδημα και κατανάλωση των νοικοκυριών

Πλήγμα τα lockdown για εισόδημα και κατανάλωση των νοικοκυριών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 13:10 Δημιουργία 22/10/21, 12:56
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Σημαντικό πλήγμα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στην κατανάλωση επέφεραν πέρυσι τα lockdown και οι αναστολές εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται ανάγλυφα από την ΕΛΣΤΑΤ (ετήσιοι μη- χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων) και ειδικότερα:

Το διαθέσιμο εισόδημα περιορίστηκε κατά 3,3 δισ. ευρώ ή 2,7% (από 121,8 δισ. ευρώ σε 118,5 δισ. ευρώ), ενώ παράλληλα μειώθηκε κατά 11,1 δισ. ευρώ ή 8,8% και η τελική καταναλωτική δαπάνη (από 126,6 δισ. ευρώ σε 115,5 δισ. ευρώ).

Στον αντίποδα, πέρασε σε θετικό έδαφος η αποταμίευση (η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) που ήταν 2,6% έναντι -3,8% το 2019.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία) ήταν 19,3% το 2020 σε σύγκριση με 18,5% το 2019.

Τέλος, το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 12,6 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 52,9 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 65,5 δισ. ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε