Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον ΕΝΦΙΑ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον ΕΝΦΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 07:27 Δημιουργία 23/09/21, 06:50
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Δύο και τρεις φορές πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που αναρτήθηκαν χθες το βράδυ στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, πριν σπεύσουν να πληρώσουν τον φόρο.

Στα ειδοποιητήρια πληρωμής αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 και οι φορολογούμενοι σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη, παραλείψεις ή κενά, μπορούν να τα διορθώσουν υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση Ε9 για νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Ειδάλλως, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά… την απομάκρυνση από το ταμείο!

Τα πιο συχνά λάθη στη συμπλήρωση του Ε9 που προκαλούν άδικες υπερχρεώσεις, με σημαντικού ύψους επιπλέον ποσά ΕΝΦΙΑ, είναι η μη ορθή συμπλήρωση στοιχείων για ημιτελή κτίσματα, η εσφαλμένη καταχώριση βοηθητικών χώρων, όπως και οι παραλείψεις στα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης με σκοπό τη μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου έως 300 ευρώ. Εάν από την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του myAADE να προσέλθει στην αρμόδια εφορία, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο υποβολής τής διορθωτικής δήλωσης, ώστε να γίνει επανέλεγχος και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Έτσι, οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν μεταξύ άλλων:

-Όροφος: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο, οπότε ο φόρος υπολογίζεται με προσαύξηση. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, συχνά είναι τα λάθη με τις μεζονέτες. Η νομοθεσία ορίζει ότι στην περίπτωση μεζονέτας, ως όροφος θα πρέπει να δηλωθεί ο υψηλότερος όροφός της. Για παράδειγμα, εάν μια μεζονέτα έχει τρεις ορόφους με είσοδο στο ισόγειο, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ως όροφος ο δεύτερος, δηλαδή ο υψηλότερος όροφος της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.

-Βοηθητικοί χώροι: Η αναγραφή των βοηθητικών χώρων ως κύριων ή η δήλωση των υπογείων επιφανειών ακινήτων ως χώρων κύριας χρήσης, ή του παταριού που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου, είναι λάθη που κοστίζουν ακριβά. Διότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις χρεώνεται κανονικός φόρος ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης (για τους βοηθητικούς χώρους εφαρμόζεται συντελεστής 0,1).

-Εμπράγματα δικαιώματα: Ο φόρος μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος των δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία και στο Ε9 έχει συμπληρώσει αντί για τους κωδικούς 2 ή 3 τον κωδικό 1 που αφορά στην πλήρη κυριότητα, θα χρεωθεί με επιπλέον φόρο. Καθώς, κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίστηκε η έκπτωση επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή. Σημαντικό είναι, επίσης, να δηλώνεται το σωστό έτος γέννησης του επικαρπωτή, διότι από την ηλικία του εξαρτάται και το ποσοστό του φόρου που θα χρεωθεί σε αυτόν και αντίστοιχα το ποσοστό του φόρου που θα χρεωθεί στον ψιλό κύριο. Σημειώνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του επικαρπωτή, τόσο μεγαλύτερο μέρος του φόρου του ακινήτου χρεώνεται στον ψιλό κύριο. Εάν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του, πληρώνει μόνο το 10% του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στο ακίνητο και ο ψιλός κύριος το υπόλοιπο 90%. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο

-Συνιδιοκτησία: Σε περίπτωση μη αναγραφής ποσοστού συνιδιοκτησίας ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού, το σύστημα της ΑΑΔΕ υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ με την παραδοχή ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%, δηλαδή ότι όλο το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο, οπότε τού καταλογίζει ολόκληρο τον φόρο επί του ακινήτου.

-Ημιτελή κενά κτίσματα: Για να υπολογιστεί η έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ, ο φορολογούμενος πρέπει, κατά την αναγραφή των στοιχείων του κτίσματος στον πίνακα 1 του Ε9, να έχει συμπληρώσει οπωσδήποτε τη στήλη 10, να έχει αναγράψει τον κωδικό αριθμό 99 που σημαίνει «ημιτελές κτίσμα» και στη στήλη 30 του πίνακα να έχει συμπληρώσει την ένδειξη «ΟΧΙ» εάν το ημιτελές κτίσμα είναι «μη ηλεκτροδοτούμενο», ή την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν το ημιτελές κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα. Στην περίπτωση συμπλήρωσης της ένδειξης «ΝΑΙ», θα πρέπει να έχει αναγραφεί και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη στήλη 31 του πίνακα 1. Στη στήλη 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα, θα πρέπει να έχει αναγράψει τον κωδικό 8 που σημαίνει ότι το δηλούμενο κτίσμα είναι «κενό».

-Ηλικία: Στον σχετικό κωδικό πρέπει να αναγραφεί το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει την τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.

-Επαγγελματικοί χώροι: Ένα από τα συνήθη λάθη, είναι η δήλωση χώρων ως επαγγελματικών που στην οριζόντια ιδιοκτησία εμφανίζονται ως αποθήκη. Αυτό συμβαίνει όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο ως επαγγελματικός χώρος. Οι αποθήκες, ακόμη και εάν είναι ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία, έχουν σημαντικά μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους κανονικούς επαγγελματικούς χώρους ή τις κατοικίες.

-Αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης η οικισμού: Εάν δεν έχει αναγραφεί η ακριβής τοποθεσία που βρίσκεται η έκταση και μόνο ο δήμος ή ο νομός, κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη Αρχική Οικοπεδική Αξία ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ισχύει σε ολόκληρο τον νομό.

-Αγροτεμάχια με κτίσμα: Σε περίπτωση κατοικίας που βρίσκεται εντός του αγροτεμάχιου, ο αρχικός φόρος πενταπλασιάζεται αλλά δεν ισχύει το ίδιο εάν το κτίσμα είναι γεωργικό, ή επαγγελματική στέγη, ή αποθήκη που είναι αφορολόγητα, καθώς για τα κτίρια αυτά και τους βοηθητικούς χώρους εφαρμόζεται ο μηδενικός συντελεστής ειδικών κτιρίων. Εάν στον πίνακα 2 του Ε9 έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (στήλη 17), αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου (στήλη 17α ή 17β ή 17γ), τότε θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για τον τελευταίο ΕΝΦΙΑ, τα εκκαθαριστικά του οποίου εκδίδονται τον Σεπτέμβριο και πρέπει να εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις. Από το επόμενο έτος, ο ΕΝΦΙΑ θα μας «επισκέπτεται» τον Μάρτιο και θα εξοφλείται σε 10 ή ακόμη και σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Αν σου άρεσε κάνε