Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πως θα ρυθμίσετε χρέη στο Δημόσιο

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πως θα ρυθμίσετε χρέη στο Δημόσιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 10:28 Δημιουργία 21/09/21, 06:50
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις θα έχουν οι φορολογούμενοι τόσο για τα παλιά, όσο και για τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, δεδομένου ότι το οικονομικό επιτελείο συνεχίζει να αρνείται τη διαγραφή μέρους έστω των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την πανδημία.

Ειδικότερα, οι επιλογές που έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους είναι:

1.Ρύθμιση χρεών πανδημίας σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις (με επιτόκιο 2,5%) από 1/1/2022. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές βεβαιωμένες στις εφορίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα οι οποίες, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί το διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021. Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι εφικτή εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε μία τουλάχιστον απόφαση του υπουργού Οικονομικών με μέτρα ενίσχυσης πληγέντων από την πανδημία, η οποία έχει εκδοθεί εντός του 2020.

β. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, πρέπει:

-Η σύμβαση εργασίας τους να είχε ανασταλεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

-Να έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

-Να εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» για οποιαδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

-Να έχουν εισπράξει αναγκαστικά μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και να έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των «δηλώσεων COVID».

-Να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

Στην κατηγορία των αρρύθμιστων οφειλών εντάσσονται αυτές, από ΦΠΑ φορολογικών περιόδων από τον Μάρτιο 2020 έως τον Ιούνιο 2021, από φόρο εισοδήματος, από ειδική εισφορά αλληλεγγύης, από τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, καθώς και από ΕΝΦΙΑ έτους 2020, οι οποίες έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες έως σήμερα. Περιλαμβάνονται, επίσης, έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020- Ιουλίου 2021, αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

2.Πάγια ρύθμιση 24 η 48 δόσεων. Όλες οι αρρύθμιστες οφειλές μπορούν να καταβληθούν σε 24 ή σε 48 δόσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής. Συγκεκριμένα, οι 24 δόσεις αφορούν σε τακτικές οφειλές όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, και οι 48 δόσεις σε έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς. Οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24- 48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης την 1η Νοεμβρίου 2019.

Με τη νέα πάγια ρύθμιση:

α. Ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ ή ο ΦΠΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις, ενώ οι έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς ή πρόστιμα σε 48 δόσεις.

β. Οι τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) σε έως και 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

γ. Η ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο αρχίζει από 4,95% εάν οι δόσεις δεν υπερβαίνουν τις 12 και ανέρχεται ακόμη και στο 5,95% εάν οι δόσεις φτάνουν έως τις 24. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα. Επί της ουσίας, η ρύθμιση κοστίζει ακριβότερα για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων που αυτή θα προβλέπει. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

3.Επανένταξη σε παλαιές «πάγιες ρυθμίσεις» οφειλών 12- 24 δόσεων, ή νεότερες «πάγιες ρυθμίσεις» 24- 48 δόσεων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Την τρέχουσα περίοδο παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης σε πάγιες ρυθμίσεις που χάθηκαν την περίοδο της πανδημίας σε όσους θεωρούνται πληττόμενοι, και ήταν την 1η Νοεμβρίου 2019 ενταγμένοι στην παλιά πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, αλλά μετά την ημερομηνία αυτή τέθηκαν εκτός, είτε διότι δεν κατέβαλαν δύο ή περισσότερες συνεχόμενες δόσεις είτε διότι άφησαν απλήρωτα ή αρρύθμιστα άλλα νεότερα χρέη τους.

Το μέτρο αφορά σε:

-Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ που έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019, ή για υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο κύκλο εργασιών κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019,

-Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2020 ή 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

-Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020 ή του 2021.

-Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 ή του 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των «δηλώσεων COVID».

Αντίθετα, οι μη πληττόμενοι φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν ενταχθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2019 στην παλιά πάγια ρύθμιση αλλά στη συνέχεια την έχασαν, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα ένταξης στη νέα ρύθμιση από την 1η Οκτωβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχει καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών. Με βάση αυτά:

α. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια αυτή ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 10% από τον μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη), ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος).

β. Ειδικά για υποκείμενους σε ΦΠΑ, εφόσον δεν πληρούται το προαναφερθέν εισοδηματικό κριτήριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών (όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ) των 2 τελευταίων τριμήνων των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση, να είναι μικρότερος κατά τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων τριμήνων του προηγούμενου έτους (για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία).

γ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών (όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ) των 6 τελευταίων μηνών, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση, να είναι μικρότερος κατά τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών των έξι αντίστοιχων μηνών του προηγούμενου έτους (για όσους διπλογραφικά βιβλία).

4.Επανένταξη σε 100 και 120 δόσεις. Οι οφειλέτες που έχασαν τη ρύθμιση των 100- 120 δόσεων λόγω της πανδημίας, έχουν προθεσμία έως το τέλος του Σεπτεμβρίου προκειμένου να επανενταχθούν, καταβάλλοντας ταυτόχρονα τις δόσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα επανένταξης έχουν όσοι δεν κατάφεραν από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2021 να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και ειδικότερα, δύνανται να επανενταχθούν:

-Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.

-Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

-Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

-Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία» για οποιαδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

-Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των «δηλώσεων COVID».

-Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Με την υποβολή της αίτησης επανένταξης του οφειλέτη στις παλιές ρυθμίσεις, θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των ρυθμίσεων που χάθηκαν την περίοδο Μαρτίου 2020- Ιουλίου 2021. Με την πληρωμή των δύο δόσεων, οι ρυθμίσεις «ανοίγουν» και οι δόσεις της περιόδου αυτής που έμειναν απλήρωτες θα προστεθούν στο τέλος των ρυθμίσεων.

Αν σου άρεσε κάνε