Ψψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ «λανσάρει» για το ηλεκτρονικό εμπόριο η ΑΑΔΕ

Ψψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ «λανσάρει» για το ηλεκτρονικό εμπόριο η ΑΑΔΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 16:16 Δημιουργία 23/06/21, 13:06
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Την ψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ (VAT One Stop Shop, VAT OSS), με σκοπό την άμεση και καλύτερη δυνατή διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ στις εισαγωγές και τις ενδοενωσιακές λιανικές συναλλαγές (Business to Consumers), μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, δημιούργησε η ΑΑΔΕ.

Η ψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ (VAT OSS) επιτρέπει στις επιχειρήσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος- μέλος της ΕΕ, στο οποίο αποδίδουν και τον ΦΠΑ που αφορά στα άλλα κράτη μέλη, καθώς και τον ΦΠΑ στις εισαγωγές από τρίτες χώρες για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.

Σήμερα τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα oss.aade.gov.gr, μέσω της οποίας δίδεται η δυνατότητα προεγγραφής των επιχειρήσεων, που επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μόλις αυτοί ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο.

Μετά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με τη σταδιακή προσθήκη μιας σειράς από δυνατότητες και επιμέρους επιλογές για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αν σου άρεσε κάνε