Με «ρυθμούς χελώνας» η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Με «ρυθμούς χελώνας» η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 11:08 Δημιουργία 19/06/21, 08:58
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Με «ρυθμούς χελώνας» υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις και είναι χαρακτηριστικό ότι έως χθες το απόγευμα είχαν υποβληθεί περίπου 650.000 φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων.

Η εφαρμογή για το Ε1 άνοιξε στις 27 Μαΐου, αλλά η διαδικασία δεν εξελίσσεται ομαλά, καθώς εντοπίζονται δυσλειτουργίες και ζητούνται απαντήσεις σε μία σειρά από προβλήματα, με τους λογιστές και φοροτεχνικούς να βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και να ζητούν παράταση της προθεσμίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα λάθη που έχουν εντοπίσει οι λογιστές σε συγκεκριμένους κωδικούς επεσήμανε και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην ΑΑΔΕ, με την Ανεξάρτητη Αρχή να απαντά μόλις την περασμένη Πέμπτη.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ΑΑΔΕ:

  1. Για τον Πίνακα 5 (Δευτερεύουσα κατοικία). Εντοπίστηκε πρόβλημα ορθής απεικόνισης της δευτερεύουσας κατοικίας στην εκτύπωση, ενώ τα υπόλοιπα πεδία, όπως και ο υπολογισμός του τεκμηρίου, εμφανίζονταν ορθά. Το πρόβλημα έχει ήδη διορθωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
  2. Για το τεκμήριο αγοράς ακινήτων (κωδικοί 735- 736). Σύμφωνα με τον νόμο, στην περίπτωση απόκτησης ακινήτου, ως δαπάνη αγοράς λαμβάνεται το πραγματικό τίμημα, όπως έχει καταγραφεί στα ηλεκτρονικά βιβλία μεταγραφής Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων των ΔΟΥ και όχι η τυχόν μικρότερη αντικειμενική αξία. Οπότε στην περίπτωση αναγραφής στη δήλωση μικρότερου ποσού, η δήλωση οδηγείται για έλεγχο στη ΔΟΥ και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αποστείλει ψηφιακά το αντίστοιχο συμβόλαιο αγοράς στη ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της δήλωσης. Συνεπώς, δεν είναι «σφάλμα», αλλά εφαρμογή των συστημικών ελέγχων για την ορθή δήλωση των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα συμβόλαια που οι φορολογούμενοι έχουν υπογράψει.
  3. Για τους εξαιρούμενους από τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κωδικοί 023- 024) και κωδικοί πληττόμενων (985- 986). Οι κωδικοί 023- 024 αφορούν στα πρόσωπα που γενικώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση επίκλησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς και, ειδικά για εφέτος, στους φορολογουμένους άνω των 60 ετών (ειδικά για τους τελευταίους, η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από το αρχείο του μητρώου της ΑΑΔΕ). Οι κωδικοί αυτοί δεν συμπληρώνονται από πληττόμενους από την πανδημία.

Για αυτούς προστέθηκαν επιπλέον κωδικοί στον πίνακα 9 (985- 986), οι οποίοι προ-συμπληρώνονται με βάση τα διαθέσιμα αρχεία και οι φορολογούμενοι αυτοί απαλλάσσονται εφέτος τόσο από την υποχρέωση επίκλησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες όσο και, υπό προϋποθέσεις, από για τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση δικαιούχων εξαίρεσης από την επίκληση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που δεν έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Ε1.

  1. Για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κωδικοί 049- 050). Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, και εφέτος οι κωδικοί 049- 050 δεν προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, καθώς την πλήρη εικόνα των εν λόγω δαπανών έχει ο ίδιος φορολογούμενος. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, υπάρχει σχετικό πεδίο όπου ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να δει τα ποσά ετήσιων δαπανών που έχει αποστείλει γι’ αυτόν η τράπεζά του. Εφόσον συμφωνεί με αυτά, μπορεί να μεταφέρει το άθροισμα τους στους παραπάνω κωδικούς. Εφόσον διαπιστώσει κάποιο σφάλμα, μπορεί να συμπληρώσει το ορθό κατά την κρίση του ποσό. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή είναι από ετών γνωστή και δεν αποτελεί ειδικό ζήτημα ή πρόβλημα των φετινών δηλώσεων.
  2. Για την προ-συμπλήρωση ποσών που αποτελούν εισόδημα ή αποζημίωση (κωδικοί 617- 618 και κωδικοί 781- 782, αντίστοιχα). Για τα ποσά που υπόκεινται σε φόρο ή αποτελούν εισόδημα που όμως απαλλάσσεται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης (κωδικοί 617- 618), διενεργείται προ-συμπλήρωση από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι φορείς που τα χορήγησαν. Αν δεν έχει αποσταλεί σχετικό αρχείο από τον αρμόδιο φορέα, μπορούν να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον φορολογούμενο (κωδικοί 657- 658).

Τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά αποζημίωση, συμπληρώνονται προαιρετικά από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 781- 782 και χρησιμεύουν μόνο στην κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η συντριπτική πλειονότητα των ενισχύσεων που δόθηκαν εντός του 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα ποσά των κωδικών 781- 782 συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, ο οποίος τα γνωρίζει και τα επικαλείται. Ωστόσο, για την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων, για πρώτη φορά εφέτος η ΑΑΔΕ προχώρησε σε προ-συμπλήρωση των κωδικών 781- 782. Ειδικότερα, από την προηγούμενη εβδομάδα έχει προσυμπληρώσει στους κωδικούς αυτούς ποσά Επιστρεπτέας Προκαταβολής και Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού που καταβλήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών μέσω της ΑΑΔΕ και είναι σε διαρκή συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που χορήγησαν αντίστοιχες ενισχύσεις αποζημιωτικού χαρακτήρα, ώστε να τις περιλάβει και αυτές στους κωδικούς 781- 782.

  1. Για το περιεχόμενο αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε2). Τα ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος, δεν αναγράφονται στη δήλωση (Ε2), καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  2. Για τη συμπλήρωση ποσών που αποτελούν αφορολόγητα έσοδα (πίνακας ΣΤ’ εντύπου Ε3). Στο έντυπο Ε3 μεταφέρονται από την επιχείρηση τα δεδομένα των βιβλίων της, στα οποία πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και οι αποζημιώσεις ή επιχορηγήσεις που η επιχείρηση έλαβε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Τα πεδία του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3 δεν προσυμπληρώνονται.

Όσον αφορά στα εκκαθαριστικά, έως και το μεσημέρι της Παρασκευής είχαν εκδοθεί 558.969 εκκαθαριστικά σημειώματα (σ.σ. για κάθε σύζυγο εκδίδεται ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα). Αυτά δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 φορολογούμενους που υπέβαλαν δήλωση δεν πληρώνουν καθόλου φόρο, σχεδόν 2 στους 10 δικαιούνται επιστροφή φόρου ενώ ένας στους 4 καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2020. Οι πλέον κερδισμένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, λόγω της εφαρμογής της νέας κλίμακας που ενσωματώνει συντελεστή 9% (από 22%) για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, της μείωσης της προκαταβολής φόρου από 100% σε 55% και της «κατάργησης» της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, από την πρώτη εκκαθάριση προκύπτουν τα εξής:

-207.309 φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα έχουν υποβάλλει ήδη τη δήλωση τους

-46.630 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν υποβάλει το έντυπο Ε3, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών.

-210.000 φορολογούμενοι ή το 25,52% πήρε χρεωστικό εκκαθαριστικό, με το συνολικό ποσό του επιπλέον φόρου να ανέρχεται σε 112,768 εκατ. ευρώ.

-474.778 εκκαθαριστικά ή το 57,45% είναι μηδενικά.

-Για το 17,02% των φορολογουμένων προέκυψε επιστροφή φόρου.

Αν σου άρεσε κάνε