Μεσοπρόθεσμο: Πλεονάσματα από το 2023, «άλμα» το 2025

Μεσοπρόθεσμο: Πλεονάσματα από το 2023, «άλμα» το 2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 15:00 Δημιουργία 17/06/21, 14:10
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από εφέτος (λόγω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης) και επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023- που θα ανέλθουν μάλιστα στο επίπεδα του 3,7% του ΑΕΠ το 2025 σύμφωνα με τον τρόπο μέτρησης της Eurostat- ενσωματώνει το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 2022- 2025 που υποβάλλεται στις Βρυξέλλες.

Τα βασικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο «αποκάλυψε» το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), το οποίο σημειώνει ότι οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι, αρκεί όντως η πανδημία να έχει τελειώσει και να μην απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΕΔΣ, τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη του Μεσοπρόθεσμου εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την προσδοκώμενη αύξηση του ΑΕΠ. Σημειώνει ότι τόσο τα έσοδα, όσο και οι δαπάνες, αναμένεται να αυξηθούν λιγότερο σε σχέση με το ονομαστικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ να περιοριστούν σε 44,9% το 2025 έναντι 46,5% το 2019 και οι δαπάνες σε 43,4% το 2025 έναντι 45,3% το 2019.

Ειδικότερα, όλες οι γενικές κατηγορίες εσόδων αναμένεται να περιοριστούν ως ποσοστό του ΑΕΠ, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις και τα λοιπά έσοδα, λόγω των εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και λόγω των αυξημένων εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αντίστοιχα, όλες οι κατηγορίες δαπανών εμφανίζονται μειωμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτός των επενδυτικών δαπανών που θα ανέλθουν στο 5,3% του ΑΕΠ έναντι 3,3%. Έτσι, κατά το ΕΔΣ, είναι εμφανής ο επενδυτικός προσανατολισμός του νέου Μεσοπρόθεσμου, στο βαθμό που το ΠΔΕ αφορά σχεδόν αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια και όχι δαπάνες άλλης φύσης (π.χ. δαπάνες αντιμετώπισης της πανδημίας).

Με βάση τις άλλες προβλέψεις, το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA αναμένεται να περιοριστεί από τα υψηλά επίπεδα του 2020 (6,7% του ΑΕΠ) και του 2021 (7,1% του ΑΕΠ) σε μόλις 0,5% του ΑΕΠ το 2022, λόγω της σταδιακής απόσυρσης των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Σημειώνεται πως η γενική ρήτρα διαφυγής που επιτρέπει την απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες διατηρείται σε ισχύ και το 2022. Από το 2023, οι δημοσιονομικοί κανόνες επανέρχονται, σε συνάρτηση με τις προσδοκίες για αναθεώρησή τους σε πιο ευέλικτο πλαίσιο.

Ανεξάρτητα με την αναθεώρηση ή μη των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, η δημοσιονομική πολιτική προσαρμόζεται, στοχεύοντας το 2023 σε πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ, το οποίο αναμένεται να ανέλθει σε 2,8% του ΑΕΠ το 2024 και σε 3,7% του ΑΕΠ το 2025.

Αν σου άρεσε κάνε