Στα «χέρια» των Δήμων ο ΕΝΦΙΑ

Στα «χέρια» των Δήμων ο ΕΝΦΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:42 Δημιουργία 11/06/21, 09:40
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Στα «χέρια» και τα ταμεία των δήμων θα περάσει σταδιακά η διαχείριση του ΕΝΦΙΑ, παρόλο που ο μηχανισμός είσπραξης θα παραμείνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το θέμα είναι υπό επεξεργασία και αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται μετά τις διαβουλεύσεις και την προώθηση του νόμου για τις νέες αρμοδιότητες κράτους, δήμων, περιφερειών και αποκεντρωμένης διοίκησης.

Ουσιαστικά, αυτό που θα αλλάξει είναι ότι οι φόροι που θα καταβάλλουν οι πολίτες θα πηγαίνουν αυτόματα στους οικείους δήμους, ενώ ένα μέρος τους θα παρακρατείται μέσω του μηχανισμού είσπραξης, για να αποδίδεται στους δήμους με λιγότερα ακίνητα και χαμηλότερες αντικειμενικές αξίες. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, διασφαλίζεται η οικονομική αυτοτέλεια των δήμων και υλοποιείται μια μεταρρύθμιση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, η βασική διαφορά της είσπραξης του ΕΝΦΙΑ από τους δήμους σε σχέση με τη χρηματοδότησή τους μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, είναι ότι εφόσον εισπράττουν τον ΕΝΦΙΑ θα δύνανται να διαχειρίζονται μια σταθερή χρηματοδότηση, χωρίς να εξαρτώνται από την κεντρική διοίκηση, με αποτέλεσμα να μπορούν να έχουν καλύτερο προγραμματισμό για τα έργα που θέλουν να εκπονήσουν.

Παράλληλα, θεωρείται ότι η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ από τους δήμους θα αυξήσει την ανάγκη λογοδοσίας των τοπικών αρχόντων στους δημότες αναφορικά με το εάν διαχειρίζονται με όρους ανταποδοτικότητας τα ποσά που οι δεύτεροι καταβάλλουν.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα υπάρξει ένας εξισορροπητικός μηχανισμός για την κατανομή ανά δήμο, ώστε οι δήμοι να παίρνουν συνολικά το ίδιο ποσό που τώρα τούς αποδίδεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, αλλά και από την κρατική επιχορήγηση. Για τους φτωχότερους δήμους θα προβλεφθεί μια ειδική διαδικασία, με βάση την οποία οι δήμοι με αυξημένες εισπράξεις ΕΝΦΙΑ θα δίνουν, μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων, μέρος των δικών τους δικαιωμάτων.

Για να μην προκληθούν μεγάλα προβλήματα στην αρχή, αναμένεται να προβλεφθεί (με σύνθετα κριτήρια) μια εξισορρόπηση (phase out), που για τον πρώτο χρόνο θα καλύπτει τις μεταβολές στο 100%, τον δεύτερο χρόνο στο 70%, τον τρίτο χρόνο στο 35% και στη συνέχεια θα υπάρχει πλήρης ισορροπία.

Αν σου άρεσε κάνε