Κομισιόν: Κρατική στήριξη τραπεζών με προνομιούχες και παράκαμψη bail-in

Κομισιόν: Κρατική στήριξη τραπεζών με προνομιούχες και παράκαμψη bail-in

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 10:47 Δημιουργία 17/12/20, 10:39

Την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης των τραπεζών, χωρίς να ενεργοποιείται ο μηχανισμός του bail-in, που προβλέπει η BRRD, προτείνει η Κομισιόν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας στα επίπεδα της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Στα προληπτικά μέτρα υποβοήθησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, που παρουσίασε χθες η Κομισιόν, περιλαμβάνεται και η προληπτική ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, όταν επέρχονται σοβαρές συστημικές κρίσεις όπως η πανδημία, παρακάμπτοντας την ενεργοποίηση της οδηγίας για την εξυγίανση τραπεζών (BRRD).

Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών από τράπεζες, οι κεφαλαιακοί δείκτες των οποίων υποχωρούν κάτω από τα ελάχιστα εποπτικά επίπεδα, εξαιτίας της επιδείνωσης που προκάλεσε στην ποιότητα του ισολογισμού τους η κρίση της πανδημίας.

Οι προνομιούχες μετοχές θα εκδίδονται από τις τράπεζες και θα αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Το ύψος της έκδοσης θα προσδιορίζεται με βάση τεστ αντοχής ή άλλη παρόμοια διαδικασία ενώ οι όροι (επιτόκιο, διάρκεια) θα καθορίζονται από τα κράτη-μέλη. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση θα συνιστά παροδικό κεφαλαιακό «μαξιλάρι» που θα πρέπει να αποπληρωθεί μόλις αποκατασταθεί η κεφαλαιακή ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πέραν του τεστ αντοχής, προτείνεται να μπουν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας καθώς θα πρέπει να προκύπτει ότι η τράπεζα ήταν φερέγγυα, πριν την επιδείνωση της ποιότητας του ισολογισμού της από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η πρόταση, εφόσον ψηφισθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, θα συνιστά την πρώτη σοβαρή αλλοίωση της BRRD, καθώς θα επαναφέρει την προληπτική ανακεφαλαιοποίηση από το Δημόσιο στην περίπτωση συστημικών κρίσεων. Αν γίνει δεκτή, δεν θα ενεργοποιείται η συμμετοχή (σ.σ. «κούρεμα») ομολογιούχων και λοιπών κατόχων συμπληρωματικών κεφαλαίων στην εξυγίανση τραπεζών, ενώ δεν θα επέρχεται απίσχναση (dilution) για τους μετόχους.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε πρωτοπορήσει στο συγκεκριμένο θέμα, με τον γνωστό νόμο Αλογοσκούφη, χρήση του οποίου έκαναν την περίοδο 2008-09 αρκετές τράπεζες, αντιμετωπίζοντας κάποιες εξ αυτών σοβαρά θέματα μέχρι την αποπληρωμή του. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, οι προνομιούχες κουρεύτηκαν ως αποτέλεσμα εφαρμογής της BRRD.

Αν σου άρεσε κάνε