Ο Στουρνάρας αντιδρά για την εποπτεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ο Στουρνάρας αντιδρά για την εποπτεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 21:32 Δημιουργία 11/04/19, 21:29

Την αντίθεσή του με τις διατάξεις του υπουργείου Οικονομίας που αναθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος αρμοδιότητες εποπτείας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εξέφρασε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας κατέθεσε γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα εξηγώντας τους λόγους των αντιρρήσεών του. Συγκεκριμένα, εκφράζει τη διαφωνία του με τη διάταξη η οποία αναθέτει στην ΤτΕ την αρμοδιότητα εποπτείας μέρους της δραστηριότητάς της ως «χρηματοδοτικού ιδρύματος ειδικού σκοπού» και ειδικότερα εποπτείας αποκλειστικά επί θεμάτων παροχής χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων με χρήση ιδίων κεφαλαίων.

«Άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να ανατεθεί τέτοια αρμοδιότητα στην ΤτΕ» αναφέρει ο κ. Στουρνάρας. Σημειώνει επίσης ότι «η άσκηση αυτής της μερικής αρμοδιότητας θα προϋπέθετε πλήρη αποχωρισμό της εποπτευόμενης δραστηριότητας από τις λοιπές εργασίες του ιδρύματος ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση των σχετικών με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μεγεθών, ο αυτοτελής υπολογισμός των αναφερόμενων δεικτών και η εν γένει εποπτική αντίληψη και γνώση για τη συμμόρφωση του ιδρύματος με τα προβλεπόμενα».

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποιεί, μάλιστα, ότι η «ανάθεση εποπτικής αρμοδιότητας που δεν μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά προκαλεί κινδύνους τόσο για τον επόπτη όσο και για τον εποπτευόμενο». Καταλήγει δε λέγοντας ότι ενδεχόμενη ανάθεση τέτοιας αρμοδιότητας θα ήταν «ασυνεπής προς το ενωσιακό δίκαιο» και προτείνει να απαλειφθεί το σχετικό εδάφιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας.

Αν σου άρεσε κάνε