Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 18:33 Δημιουργία 08/04/19, 18:31

Τη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την προώθηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας.

Η τράπεζα, που θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, θα έχει παραρτήματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και τα κονδύλια θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστημα, αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Δεν θα παρέχει απ΄ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, αλλά μέσω του τραπεζικού συστήματος ή επενδυτικών κεφαλαίων ενώ θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Η δράση της συνίσταται κυρίως σε σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης μέσω παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων, καθώς και μέσω παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, επιχορηγήσεις και συνεπένδυση.

Μεταξύ άλλων, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορεί να δραστηριοποιείται στα εξής πεδία:

- Παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς επιχειρήσεις.

- Παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ επιχειρήσεων παντός είδους.

- Σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων.

- Παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις.

- Συνεπένδυση, δανειοδότηση και συμμετοχή σε: α) χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, β) ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς και φορείς, γ) ταμεία και κάθε μορφής σχήματα.

- Ανάπτυξη συνεργασίας με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς.

- Σύσταση ή/και συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

- Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό

- Χρηματοδοτική υποστήριξη διενέργειας επιστημονικών ερευνών

- Συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας

- Παροχή, άμεσα ή έμμεσα, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις

- Εκπόνηση μελετών και ερευνών

Τέλος με ίδιο σχέδιο νόμου, το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας, μετονομάζεται σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν, στην ανώνυμη εταιρεία, τα καταστατικά άρθρα που προβλέπουν την επωνυμία, τη διάρκεια και την πλειοψηφική συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του 50% συν μία μετοχή.

Αν σου άρεσε κάνε