Η Indoverse προχωρά για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Η Indoverse προχωρά για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 20:52 Δημιουργία 06/07/18, 20:48

Η Indoverse (Czech) Coal Investments Limted, εταιρεία-μέλος του Ομίλου Seven Energy, προκρίθηκε, με την από 6 Ιουλίου 2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, στη δεύτερη φάση του διεθνούς διαγωνισμού για την απόσχιση των δύο λιγνιτικών μονάδων της Επιχείρησης σε Μεγαλόπολη και Μελίτη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «έπειτα από την υποβολή, στις 21 Ιουνίου, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αξιολόγησή της από του συμβούλους της ΔΕΗ, η Indoverse επελέγη μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να περάσουν στη shortlist των επενδυτών που θα υποβάλουν δεσμευτική προσφορά.

Σχολιάζοντας την πρόκριση της Indoverse στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ο Alan Svoboda, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Seven Energy, σημείωσε: «Στον Όμιλο Seven Energy έχουμε πλήρη επίγνωση της βαθιάς μεταμόρφωσης που συντελείται στην ελληνική αγορά ενέργειας και είμαστε πεπεισμένοι ότι, χάρη στη μοναδική τεχνογνωσία μας, έχουμε να συνεισφέρουμε πολλά στη μετάβαση από τον κόσμο της ενέργειας του σήμερα στον κόσμο της ενέργεια του αύριο.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας για τις δύο μονάδες σε Μεγαλόπολη και Μελίτη βρίσκεται το ξεκάθαρο όραμά μας για την αναβάθμισή τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας τους στα επόμενα χρόνια, προς όφελος των εργαζομένων τους, των τοπικών κοινωνιών και, τελικά, των ελλήνων καταναλωτών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η πρότασή μας, που αναπτύσσεται με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον και μια φιλοσοφία που αποσκοπεί στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, θα αξιολογηθεί θετικά τόσο από τη ΔΕΗ, που θα λάβει τις συναφείς με τη διαδικασία αποφάσεις, όσο και από όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό για την πώληση των δύο μονάδων συνάδει με τον στόχο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση του Ομίλου Seven Energy για διεθνή ανάπτυξη και επέκταση της βάσης των περιουσιακών του στοιχείων στην Ευρώπη.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 1 δισ. ευρώ για να ενσωματώσει στο χαρτοφυλάκιό του ενεργειακά κεφάλαια υψηλής απόδοσης και ευελιξίας σε όλη την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία τους και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και παράλληλα εξετάζοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τον εκσυγχρονισμό τους και την ενίσχυση της καινοτομίας τους.

Ο Όμιλος Seven Energy είναι ένας εδραιωμένος διεθνής παίκτης, ο οποίος, έχοντας ακολουθήσει μια σωστά προσδιορισμένη στρατηγική τα τελευταία χρόνια, εξελίχθηκε από μια εταιρεία εξόρυξης λιγνίτη σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας της Τσεχίας, που είναι σήμερα.

Βασική αποστολή και όραμα του Ομίλου Seven Energy είναι να προσφέρει στους πελάτες του ασφαλή και αξιόπιστο εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο να παραμένουν οι ενεργειακές πηγές οικονομικά προσιτές.

Ο Όμιλος λειτουργεί με τη σταθερή παραδοχή ότι τα συστήματα ενέργειας που λειτουργούν με αυξανόμενα μερίδια της ευμετάβλητης παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές απαιτούν ευέλικτα και αξιόπιστα ενεργειακά κεφάλαια ώστε να παρέχουν ένα ισχυρό και επί του παρόντος απαραίτητο συμπλήρωμα σε αυτά τα ανανεώσιμα ενεργειακά κεφάλαια στο συνολικό ενεργειακό μείγμα και να υποστηρίζουν τη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους βιομηχανικούς και οικιακούς καταναλωτές.

Ο Όμιλος Seven Energy έχει ισχυρό ιστορικό στη λειτουργία ορυχείων λιγνίτη, καθώς και στη λειτουργία και την αναβάθμιση ενεργειακών κεφαλαίων που παράγουν ενέργεια από ορυκτά καύσιμα – τα τελευταία χρόνια, η συνολική επένδυση του Ομίλου στον εν λόγω τομέα ανέρχεται στα 184 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έναν οικονομικά εύρωστο όμιλο, που, για το 2017, παρουσίασε ενοποιημένο ισολογισμό στα 850 εκατ. ευρώ, ενοποιημένα έσοδα στα 560 εκατ. ευρώ. και EBITDA στα 140 εκατ. ευρώ.

Πέρα από την οικονομική του ισχύ, ο Όμιλος Seven Energy δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων και επενδύει στην αποδοτικότητα των μονάδων του ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο «καθαρές» και «πράσινες», ελαχιστοποιώντας την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές και τα απόβλητα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει δαπανήσει περίπου 56 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης και σκοπεύει να διαθέσει επιπλέον περίπου 106 εκατ. ευρώ σε μελλοντικές επενδύσεις για αυτόν τον σκοπό.

Οι στενοί δεσμοί του Ομίλου Seven Energy με όλους τους stakeholder σε τοπικό επίπεδο – είτε πρόκειται για τους εργαζομένους, τους δήμους της περιοχής ή τους πολίτες που ζουν κοντά σε τοποθεσίες εξόρυξης ή σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής – αποτελούν ένα επιπλέον «κλειδί» για την ομαλή λειτουργία των μονάδων του.

Με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενίσχυση των σχέσεων, ο Όμιλος επιδιώκει πάντα τον διαφανή και εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους stakeholder, από το εσωτερικό της εταιρείας ή εκτός αυτής» καταλήγει η ανακοίνωση.

Αν σου άρεσε κάνε