Σε reverse split προχωρά η Εθνική Τράπεζα

Σε reverse split προχωρά η Εθνική Τράπεζα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 16:06 Δημιουργία 06/07/18, 16:02

Σε reverse split της μετοχής θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζας, σύμφωνα με ανακοίνωση στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 26 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες το reverse split θα είναι είτε 10 παλαιές μετοχές για μια νέα, είτε 20 παλαιές για μια νέα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν « Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,90 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και ταυτόχρονα (ii) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split)».

Μετά την ανακοίνωση η μετοχή της Εθνικής χάνει 3,56% στα 0,26 λεπτά με διακίνηση 5,8 εκατ. μετοχών.

Αν σου άρεσε κάνε