Μήνυμα Ψάλτη για επιτάχυνση της αποεπένδυσης του ΤΧΣ στην Alpha Bank

Μήνυμα Ψάλτη για επιτάχυνση της αποεπένδυσης του ΤΧΣ στην Alpha Bank

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 20:15 Δημιουργία 27/07/23, 14:34
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Την αρχή μιας νέας εποχής, ισχυρών ρυθμών δημιουργίας αξίας και ανταμοιβής των μετόχων του Ομίλου Alpha Bank, σηματοδότησαν οι ομιλίες του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασιλείου Ράπανου και του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου, Βασίλη Ψάλτη, κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank για το 2023-2025 και οι στόχοι του, η ηγετική θέση της Τράπεζας στην επιχειρηματική τραπεζική, οι ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαίου και ρευστότητας, η επανεκκίνηση της μερισματικής πολιτικής από τα κέρδη του 2023 και η πρόθεση της Διοίκησης για περαιτέρω ανταμοιβή των μετόχων, αποτέλεσαν τους κύριους πυλώνες της ομιλίας του κ. Βασίλη Ψάλτη, ο οποίος, παράλληλα, παρουσίασε όλα τα ποιοτικά στοιχεία που διαφοροποιούν την Τράπεζα, όπως το νέο πλαίσιο εξέλιξης του προσωπικού, τις υψηλές επιδόσεις του Ομίλου στα θέματα ESG και, βεβαίως, τον νέο σκοπό της Τράπεζας που προσδιορίζει πλέον το σύνολο της λειτουργίας της.

Ως προς τα οικονομικά μεγέθη, τη συνεχώς βελτιούμενη εικόνα κερδοφορίας που παρουσιάζει η Τράπεζα ενισχύει και η ανανεωμένη εκτίμηση για Απόδοση Ενσώματων Κεφαλαίων (RoTE) της τάξης του 11% για το 2023, όπως είπε κατά την ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε εκτενώς στο νέο στρατηγικό πλάνο της Τράπεζας, σχολιάζοντας ότι έτυχε θερμής υποδοχής από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. «Έχοντας μιλήσει με πλήθος επενδυτών στις πάνω από 50 συναντήσεις που κάναμε ανά τον κόσμο, σας διαβεβαιώ ότι το ενδιαφέρον που εξέφρασαν ήταν σαφές. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της δέσμευσης της Κυβέρνησης για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις Ελληνικές τράπεζες, είμαστε σε εξαιρετική θέση για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή για την Alpha Bank, με ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά», υπογράμμισε ο CEO του Ομίλου.

Δημιουργία αξίας για τους Μετόχους

«Έχουμε ήδη εκφράσει τη φιλοδοξία μας για επανέναρξη των πληρωμών μερισμάτων, ξεκινώντας από τα κέρδη του 2023, φιλοδοξία που αντικατοπτρίζεται ήδη στα αποτελέσματά μας με την πρόβλεψη για πληρωμή μερίσματος ύψους 30 μονάδων βάσεως, εν αναμονή της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ψάλτης, σημειώνοντας πως έως το 2025, αναμένεται μέση ετήσια αύξηση κερδών που θα υπερβαίνει το 20% από τα επίπεδα του 2022, οδηγώντας την κερδοφορία σε επίπεδα άνω του 12% και δημιουργώντας συνολικά καθαρά κέρδη περί τα 2 δισ. ευρώ, επίδοση που, σε συνδυασμό με την απορρόφηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οδηγεί σε αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας κατά 2,3 δισ. ευρώ. «Μέρος αυτών, περίπου 900 εκατ. ευρώ, θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της οργανικής μας ανάπτυξης στη διάρκεια της περιόδου. Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος - περίπου 1,4 δισ. ευρώ- θα μας επιτρέψει να υπερβούμε σημαντικά τα ελάχιστα όρια κεφαλαίου που η Διοίκηση θεωρεί ως απαραίτητα για τη λειτουργία της Τράπεζας. Οφείλω, συνεπώς, να σημειώσω ότι βάσει του σχεδίου μας, έχουμε κάθε πρόθεση, σε συνεννόηση της τις ρυθμιστικές αρχές, να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσό του κεφαλαίου που θα επιστραφεί στους Μετόχους μας, αναγνωρίζοντας εκείνους που πρωτίστως εμπιστεύθηκαν την προσπάθεια και τον Σκοπό μας» υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, ζητώντας παράλληλα την έγκριση των Μετόχων για ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο σε ορίζονται διετίας και πάντα υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 1,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές ανά μετοχή που μπορούν να φθάσουν ακόμα και τα 3 ευρώ.

Ράπανος: «Δημιουργία αξίας για τους μετόχους»

«Το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού και σημαντικών επιτευγμάτων για την Alpha Bank, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού μας σχεδίου», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Βασίλης Ράπανος, προσθέτοντας πως «είμαστε ικανοποιημένοι για τη σημαντική πρόοδο που έχουμε σημειώσει και πιστεύουμε ακράδαντα ότι, μέσα από τις κρίσεις, βγήκαμε εν τέλει πιο δυνατοί, έχοντας εισέλθει σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους μας».

Ο πρόεδρος του ΔΣ, αφού ευχαρίστησε τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους και το προσωπικό της Τράπεζας «για το υψηλό επίπεδο προθυμίας, ζήλου, αφοσίωσης και εργατικότητας που επέδειξε», δεσμεύθηκε ότι θα «συνεχίσουμε με αισιοδοξία τις προσπάθειες για μία καλύτερη τράπεζα που θα ανταμείβει τους μετόχους και ταυτόχρονα θα υπηρετεί τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας».

Στους βελτιωμένους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαίων που παρουσιάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ανθεκτικότητα που επέδειξε κατά την πρόσφατη τραπεζική κρίση αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο κ. Ράπανος, τονίζοντας παράλληλα πως «οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον θωρακισμένες έναντι πιθανών αναταραχών, καθώς διαθέτουν ευρεία δανειακή και καταθετική βάση, χωρίς μεγάλη εξάρτηση από έναν μόνο κλάδο της οικονομίας, και έχουν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης κίνδυνων και κανονιστικής συμμόρφωσης».

Αναφέρθηκε δε και στην αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών, τα οποία, όπως είπε, έχουν ισοσκελιστεί με εκείνα των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς οι τελευταίες «έχουν αυξήσει τα επιτόκιά τους χορηγήσεων των νοικοκυριών από την αρχή του 2022, με ρυθμούς πολύ πιο έντονους από τις ελληνικές». Πρόσθεσε δε, πως μολονότι είναι εύλογη μία μείωση της πιστωτικής επέκτασης λόγω του αυξημένου κόστους δανεισμού, η τάση επιβράδυνσής της, μπορεί, όχι μόνο να αμβλυνθεί σημαντικά, αλλά ακόμη και να ανατραπεί για την Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των πόρων που αναμένεται να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία, την αύξηση των 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων αλλά και της απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο κ. Ράπανος σημείωσε επίσης ότι «η επενδυτική βαθμίδα μπορεί να θεωρηθεί μεν ορόσημο, αλλά δεν είναι πανάκεια για τον περιορισμό του κινδύνου χώρας», προσθέτοντας πως κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αποτελεί η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους. «Είναι πλέον καιρός να αρχίσει το κράτος να εμπιστεύεται τον πολίτη και αυτό μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει στο να εμπιστεύεται και ο πολίτης το κράτος», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στον καταλυτικό ρόλο που αναμένεται να παίξει ο τραπεζικός τομέας στη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πράσινο μοντέλο οικονομίας, τονίζοντας ότι το γεγονός πως στην Ελλάδα κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις «δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην πράσινη μετάβαση και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία».

Ψάλτης: «Ανθεκτικότητα στις αλλεπάλληλες κρίσεις»

Κάνοντας έναν απολογισμό των επιτυχιών της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΑ) σε μονοψήφιο ποσοστό, στην υψηλότερη πιστωτική επέκταση στο σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που πέτυχε η Τράπεζα το 2022, στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών επιχειρηματικής ανάπτυξης καθώς και στη δημιουργία του πλέον αποδοτικού μοντέλου λιανικής τραπεζικής. Υπογράμμισε δε πως χάρη σε αυτές οι επιτυχίες «θέσαμε τα θεμέλια για ισχυρή κερδοφορία, επιτυγχάνοντας απόδοση στα απασχολούμενα εποπτικά κεφάλαια άνω του 15% στις εργασίες μας στην Ελλάδα», με το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας, στο τέλος το 2022, να έχει αγγίξει το 26% στις χορηγήσεις μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων και το 30% στα αμοιβαία κεφάλαια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ψάλτης στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025 της Τράπεζας, το οποίο διασφαλίζει σαφείς, ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους, προσθέτοντας πως «ήδη από το πρώτο μισό του 2023 ολοκληρώσαμε σημαντικές ενέργειες προς την επίτευξη του πλάνου μας, ισχυροποιώντας τους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας». Πρόσθεσε επιπλέον πως χάρη στις κινήσεις που έλαβε η Διοίκηση στις κατάλληλες χρονικές στιγμές, όπως οι εκδόσεις ομολόγων πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 (AT1) καθώς και υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), τη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού, τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού μέσω της πώλησης ακινήτων και προβληματικών δανείων αλλά και ως αποτέλεσμα των κερδών, «έχουμε διασφαλίσει ότι θα υπερβούμε τους στόχους που έχουμε θέσει για την κεφαλαιακή επάρκεια, ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2023, έχοντας δημιουργήσει συνολικά εποπτικά κεφάλαια ύψους σχεδόν ευρώ 1 δισ. σε μόλις έξι μήνες». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ψάλτης τόνισε πως «η ελληνική οικονομία, όπως και η Alpha Bank, επέδειξε ανθεκτικότητα στις αλλεπάλληλες κρίσεις», αν και, σημείωσε, «είναι αλήθεια πως στην τρέχουσα ανοδική φάση των επιτοκίων, παραμένουν, ορισμένοι κίνδυνοι αστάθειας στις διεθνείς αγορές και δυνητικής υποχώρησης τόσο της ζήτησης για πιστώσεις όσο και των τιμών των ακινήτων». «Alpha Bank, η τράπεζα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα».

Αναφερόμενος στη σημασία που δίνει η Τράπεζα στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους Πελάτες της καθώς και την ηγετική της θέση στην επιχειρηματική τραπεζική, ο κ. Ψάλτης τόνισε πως η Alpha Bank «πρωταγωνιστεί στην επιχειρηματική πίστη, διατηρώντας ηγετική θέση σε χρηματοδοτήσεις προς εξωστρεφείς τομείς όπως ο Τουρισμός και η Ναυτιλία, ενώ διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στη λιανική τραπεζική, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια πελάτες στην χώρα».

Πρόσθεσε δε πως δεδομένου ότι «η μέση διάρκεια της τραπεζικής μας σχέσης με τους Πελάτες μας υπερβαίνει τα 20 έτη και το ένα τρίτο των δυναμικών τμημάτων ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων της χώρας μας επιλέγουν την Alpha Bank ως την κύρια τράπεζά τους, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε η τράπεζα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα». Παράλληλα, ο κ. Ψάλτης επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Τράπεζας να δρα ως κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, «αξιοποιώντας το σύνολο του δυναμικού της και των τεχνολογικών της υποδομών για να προσφέρει ενεργή στήριξη στην οικονομική ευημερία της κοινωνίας και άμεση πρόσβαση σε ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα». Ειδική μνεία έκανε στο νέο Κρατικό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Στέγασης 'Σπίτι μου', στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα, στηρίζοντας τις νέες και τους νέους να αποκτήσουν το πρώτο δικό τους σπίτι, καθώς και στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (Freedom/Tourism/Fuel/Market pass), στο πλαίσιο των οποίων έχει εκδώσει 1,2 εκατ. κάρτες, τον μεγαλύτερο αριθμό μεταξύ των συστημικών τραπεζών, «αποδεικνύοντας την ικανότητά της να δρα άμεσα και να κεφαλαιοποιεί τις ψηφιακές της υποδομές».

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε πως στην Alpha Bank «αναπτύσσουμε σειρά δράσεων πρόληψης αλλά είμαστε, παράλληλα, παρόντες όταν απαιτείται η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων». Σε αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις συνέπειες που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα στη Ρόδο, με τον κ. Ψάλτη να αναφέρεται στην πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου της Τράπεζας στο νησί «προκειμένου να παράσχει βοήθεια για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων και, κυρίως, για να σχεδιάσει, μαζί με τους πελάτες μας, την Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών, λύσεις για την αποκατάσταση των περιουσιών και την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος».

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Services and Holdings, ενέκρινε μεταξύ άλλων, τον διορισμό της κυρίας Diony Lebot και του κ. Παναγιώτη Παπάζογλου ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Τράπεζας, αντικαθιστώντας τους Richard Gildea και Shahzad Shahbaz. Με τον διορισμό των νέων μελών, η Alpha Bank καθίσταται η τράπεζα με την υψηλότερη εκπροσώπηση γυναικών σε ΔΣ ελληνικής τράπεζας, με το ποσοστό της γυναικείας παρουσίας να αυξάνεται πάνω από 40%.

Αν σου άρεσε κάνε