Το 60% της Diginet ΕΕ εξαγόρασε ο Όμιλος Epsilon NET

Το 60% της Diginet ΕΕ εξαγόρασε ο Όμιλος Epsilon NET

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 13:31 Δημιουργία 31/05/23, 13:26
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Ο Όμιλος Epsilon NET ανακοίνωσε την εξαγορά του 60% της εταιρίας Diginet ΕΕ (www.diginet.gr) που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, διανομή και τεχνική υποστήριξη σύγχρονων φορολογικών & ταμειακών συστημάτων και εξειδικευμένων προϊόντων & λύσεων τεχνολογίας (Technology Distributor).

Συγκεκριμένα, η Epsilon NET αποκτά το 60% του εταιρικού κεφαλαίου της Diginet από τους ιδρυτές της εταιρίας Αθανάσιο Παπαγεωργίου και Χρυσόστομο Παπαγεωργίου, οι οποίοι θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 40% του εταιρικού κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα, συμβάλλοντας με τηνπολύχρονη εμπειρία τους στον νέο κύκλο ανάπτυξης τηςεταιρίας. Ειδικότερα, ο κ. Παπαγεωργίου θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του, αρχικά ως διαχειριστής και στη συνέχεια ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή αυτής σε ανώνυμη εταιρία.

Το συνολικό τίμημα της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται earn outbonus που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους, ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας το2023.

Η Diginet ιδρύθηκε το 2013 στη Λάρισα. Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η διανομή και υποστήριξη εξειδικευμένων προϊόντων τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στα φορολογικά συστήματα υποστηρίζοντας την λειτουργία τους σε περισσότερους από 40.000 τελικούς πελάτες. Για την οικονομική χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του2022, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στα 2,10 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στις 210 χιλ. ευρώ. Η εταιρία στις 31/12/2022, είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν περίπου στις 655 χιλ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Diginet εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Epsilon NET για αύξηση του πελατολογίου του και την παροχή εξειδικευμένων λύσεων 360ο σε ειδικές κατηγορίες δραστηριότητας στην Ελλάδα & στο εξωτερικό. Κύριο κριτήριο για την επιλογή της εταιρίας ήταν η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του προσωπικού & των στελεχών της, το χαρτοφυλάκιο λύσεων και η ολοκληρωμένη υποστήριξη στο ισχυρό δίκτυο συνεργατών ανά την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των υφιστάμενων λύσεων και η κοινή ανάπτυξη νέων, εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με το νέο νομικό πλαίσιο της ΑΑΔΕ για τη διαβίβαση των συναλλαγών λιανικής και την αυτόματη διασύνδεση με τα συστήματα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών EFT/POS, τόσο στην Diginet όσο και σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου της Epsilon NET. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι θα αξιοποιηθούν πλήρως και οι δυνατότητες χρηματοδότησης της αναβάθμισης ή αντικατάστασης «Φορολογικών Συστημάτων» από το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» του Ταμείου Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό ενισχύσεων 160.000.000 ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε