Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων με τα κριτήρια ESG

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων με τα κριτήρια ESG

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:35 Δημιουργία 02/05/23, 17:31
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Με μια απλή, γρήγορη και φιλική διαδικασία, οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να «ξεκινήσουν» την ενσωμάτωση και την καταγραφή κριτηρίων ESG και τα στελέχη τους να εκπαιδευτούν «στην πράξη» στη δημοσιοποίηση αναφορών βιωσιμότητας.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Τράπεζας με αφορμή την συνεργασία της με την εταιρία ResNovae - Sustainability & Investment Consultants - την νικήτρια του διαγωνισμού «ESG Innovation Challenge» που συνδιοργάνωσε η HDB με το μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece» - για την δημιουργία του HDB ESG Tracker. Με την υποστήριξη της πλατφόρμας ESGenius! Sustainability Management Platform το νέο ψηφιακό εργαλείο είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της HDB (www.hdb.gr).

Το HDB ESG Tracker αποτελεί ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης συγκεντρωτικών δεδομένων ESG σε ζητήματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και με βάση την οικονομική δραστηριότητα.

Μέσω του εργαλείου αυτού, κυρίως οι μικρομεσαίες εταιρείες θα μπορούν να καταγράφουν βάσει ESG κριτηρίων το στάδιο βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκονται, να απαντούν σε επιλεγμένα κριτήρια ESG και να συγκρίνουν την επίδοσή τους σε θέματα ESG με αυτήν των άλλων εταιριών του ίδιου κλάδου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν μία αναφορά (Report) χρήσιμο για τις ίδιες αλλά και για περαιτέρω χρήση του σε όσους φορείς θέλουν να παρουσιάσουν την επιχείρηση τους.

Σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι η επιχείρηση μπορεί μέσω του HDB ESG Tracker, να παρακολουθεί τη διαχρονική της εξέλιξη στους ESG δείκτες προκειμένου να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα που θα βελτιώσουν την αξιολόγησή της.

Η CEO της HDB Αθηνά Χατζηπέτρου, δήλωσε: «Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εργαζόμαστε για να διευκολύνουμε και να απλοποιούμε την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε πως η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, πόρων και δεξιοτήτων είναι τα βασικά εμπόδια στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ΜμΕ. Με το ESG Tracker by HDB ενισχύουμε τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπου πέρα από την λογιστική τους επίδοση θα συνεξετάζουν και άλλους παράγοντες, όπως η επίδραση κάθε εταιρείας στο περιβάλλον και στην κοινωνία».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της HDB Παντελής Τζωρτζάκης, δήλωσε: «Με τη δημιουργία του ESG Tracker by HDB, η HDB συμβάλλει στην ενημέρωση, εκπαίδευση, επιτάχυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων στην προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα χρησιμοποιούμε τα ESG κριτήρια όχι μόνο ως στοιχεία καταγραφής και αποτύπωσης αλλά τα ενσωματώνουμε σαν δυναμικό στοιχείο στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Είμαι σίγουρος πως το ESG Tracker by HDB θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δημιουργία συγκρίσιμων και μετρήσιμων ESG κριτηρίων, αξιοποιώντας τα πρότυπα της διεθνούς κοινότητας, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα, δημιουργώντας συγχρόνως οφέλη συνολικά για την κοινωνία».

Ο συνιδρυτής και Managing Director της ResNovae, Νικόλας Κακογιάννης δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στη Βιωσιμότητα το 2016, από τη πρώτη στιγμή μας ήταν ξεκάθαρο ότι: το ESG δεν αντιμετωπίζεται με θεωρία και εκτενείς μελέτες, αλλά με δεδομένα και αλγοριθμική αξιολόγηση. Εφαρμόζοντας λοιπόν μαθηματικά μοντέλα και τεχνικές ΑΙ, αναπτύξαμε την πιο προηγμένη πλατφόρμα ESG σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικοί αρωγοί στο εγχείρημά μας, αυτό υπήρξαν τα στελέχη της διεύθυνσης Καινοτομίας της HDB και η διοίκηση της, που με την υψηλή τεχνογνωσία τους και τον ενθουσιασμό στήριξαν το όραμα μας».

Αν σου άρεσε κάνε