«Πράσινο» για την πώληση της Ακτωρ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ - Οι πέντε όροι για την ολοκλήρωση

«Πράσινο» για την πώληση της Ακτωρ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ - Οι πέντε όροι για την ολοκλήρωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 14:56 Δημιουργία 24/04/23, 14:53
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ομίλου Ελλάκτωρ ενέκρινε την πώληση του 100% της Άκτωρ ΑΤΕ στην Intrakat.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου έγινε αποδεκτή με ποσοστό σχεδόν του 100% των συμμετεχόντων.

Στην επόμενη φάση, η συμφωνία εξαγοράς θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ολοκλήρωσή της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το ποσό με το οποίο πωλείται είναι 214 εκατ. ευρώ.

H συμφωνία αγοραπωλησίας περιλαμβάνει:

-την καταβολή τιμήματος ύψους 100 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών, εκ των οποίων η ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχει ήδη καταβάλει 20 εκατ.ευρώ και αναμένεται να καταβάλει ακόμη 80 εκατ.ευρώ με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την μεταβίβαση του 100% των μετοχών της Άκτωρ.

-την αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων που είχε παράσχει η εταιρεία και θυγατρικές της προς την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έως του ποσού των 114 εκατ. ευρώ. Η αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε διάστημα έως 24 μηνών από την ολοκλήρωση της πώλησης.

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ, συμμετέχει κατά 18,89% στο κεφάλαιο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, δεν αποχωρεί από κανένα έργο παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ που συμμετέχει, και δύναται αν θέλει, να συμμετέχει από κοινού με την ΑΚΤΩΡ ATE (που πλέον θα ανήκει στην INTRAKAT) σε νέα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης (12 μήνες το αργότερο από την ημερομηνία υπογραφής), οι κατωτέρω όροι:

1. Έγκριση της Συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2. Γνωστοποίηση της Συναλλαγής και λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από διοικητικές και εποπτικές αρχές και τρίτους.

3. Έγκριση από την ΕΓΣ των μετόχων των Πωλητριών.

4. Την προσκομιδή των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ΑΚΤΩΡ για το έτος 2022.

5. Την υπογραφή σύμβασης ενεχύρου του 50% των μετοχών του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποκαταστήσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε όλες τις εταιρικές εγγυήσεις που έχει χορηγήσει η τελευταία υπέρ της ΑΚΤΩΡ και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί στο πλαίσιο των εγγυήσεων αυτών. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα υπογραφεί σύμβαση ενεχύρου μετοχών της ΑΚΤΩΡ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε εξασφάλιση της αποπληρωμής του ποσού των 114 εκ ευρώ, το οποίο θα αίρεται σταδιακά. Περαιτέρω, τα Μέρη θα υπογράψουν τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μεταβίβαση των μετοχών.

Η ΑΚΤΩΡ ως μέλος του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ, θα μπορεί να αναλάβει την κατασκευή των έργων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις Γούρνες Ηρακλείου, στην Μαρίνα Αλίμου, καθώς και στο κτήμα Καμπά στην Κάντζα Αττικής, της θυγατρικής REDS, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνω των 350 εκατ.ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε