Η Eurobank Equities ανεβάζει στα 16,6 ευρώ την τιμή στόχο για τον ΟΠΑΠ

Η Eurobank Equities ανεβάζει στα 16,6 ευρώ την τιμή στόχο για τον ΟΠΑΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 13:14 Δημιουργία 06/03/23, 13:10
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Θετικό καταλύτη για την πορεία του ΟΠΑΠ χαρακτηρίζει η Eurobank Equities το δ’ τρίμηνο του 2022, δίνοντας νέα τιμή – στόχο στα 16,6 ευρώ (από 16,3 ευρώ προηγουμένως) και διατηρώντας τη σύσταση σε «buy».

Η εταιρεία τυχερών παιγνίων αναμένεται να δημοσιεύσει τα οικονομικά μεγέθη του τελευταίου τριμήνου στις 15 Μαρτίου, με τη χρηματιστηριακή να προσβλέπει σε μια ισχυρή επίδοση +9% στα έσοδα, κάτι το οποίο αποδίδεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από το διαδίκτυο αναμένεται να διευρυνθούν κατά 23%.

Παρότι τα λειτουργικά κέρδη ενδέχεται να ενισχυθούν κατά 5%, τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) εκτιμώνται σε 195 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σε συνδυασμό με το χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος και τα οφέλη από την πώληση του ποσοστού μειοψηφίας που διατηρούσε στην Betano, αναμένεται μια βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας κατά τουλάχιστον 100% (173 εκατ. ευρώ).

Την ίδια στιγμή, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 120 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος θα υποχωρήσει στα 122 εκατ. ευρώ από 244 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2022.

Για το σύνολο του 12μήνου, τα EBITDA αναμένεται να ξεπεράσουν τις αρχικές εκτιμήσεις των 720 εκατ. ευρώ και να «κλείσουν» στα 728 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank Equities πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η διοίκηση θα συνεχίσει να διατηρεί ικανοποιημένους τους επενδυτές, με την τελική πληρωμή προς τους μετόχους να φθάνει κοντά στα 0,80 – 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Εκτιμά δε, ότι η διανομή δύναται να πραγματοποιηθεί σε δύο μορφές. Δηλαδή σε μέρισμα (0,70 – 0,80 ευρώ) και επιστροφή κεφαλαίου (0,20 – 0,30 ευρώ).

Λαμβάνοντας υπόψη το προμέρισμα του 0,30 ευρώ, η συνολική αμοιβή των μετόχων για το 222 φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 1,10 – 1,30 ευρώ, κάτι που υποδηλώνει μια απόδοση της τάξης του 9% – 10%.

Αν σου άρεσε κάνε