Χατζηθεοδοσίου: «Το μικρό επιχειρηματικό μέγεθος δεν αποτελεί απαραίτητα μειονέκτημα»

Χατζηθεοδοσίου: «Το μικρό επιχειρηματικό μέγεθος δεν αποτελεί απαραίτητα μειονέκτημα»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 22:13 Δημιουργία 09/01/23, 22:05
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου έδωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Κατά τη διάλεξή του με τίτλο: «Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σημείωσε: «Είναι άλλο το να ενθαρρύνουμε τη μεγέθυνση και άλλο το να θέλουμε να εξαλείψουμε τη μικρή επιχείρηση δια της άνισης μεταχείρισης και του αποκλεισμού. Δεν μπορούμε να βάλουμε τις επιχειρήσεις σε μια προκρούστεια κλίνη, καταδικάζοντας σε θάνατο όσες δεν καλύπτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να τις θεωρήσουμε υπολειμματικό μέγεθος της οικονομίας. Ζητούμενο είναι να υπάρξουν κατάλληλες πολιτικές, ώστε οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις να μπορέσουν αρχικά να επιβιώσουν. Και σε επόμενο στάδιο, να ενταχθούν σε περισσότερο παραγωγικά και βιώσιμα σχήματα. Για να φτάσουμε εκεί, απαιτείται αρκετός χρόνος προετοιμασίας και προσαρμογής».

Μεταξύ των βασικών θεμάτων που πρέπει να δοθεί έμφαση, σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, είναι η εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση κι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικού μετασχηματισμού, με όρους μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. «Και όχι μια ισοπεδωτική εκκαθάριση μικρών επιχειρήσεων» όπως είπε. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Ας μην ξεχνάμε ότι στη σημερινή εποχή το μικρό επιχειρηματικό μέγεθος δεν αποτελεί απαραίτητα μειονέκτημα. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας και η ψηφιοποίηση δημιουργούν νέες προοπτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν να επιταχύνουν τη διάχυση της γνώσης και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Μπορούν να ευνοήσουν την υιοθέτηση καινοτομιών και τη γρήγορη ανάπτυξη επιχειρήσεων, οι οποίες ξεκινούν με μικρό επενδεδυμένο κεφάλαιο. Είναι, επίσης, γνωστό ότι στον τομέα των υπηρεσιών - σε παραδοσιακούς, αλλά και σε προηγμένους κλάδους, όπως είναι η πληροφορική - σημαίνει συχνά περισσότερη ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ταχύτητα στην υιοθέτηση νέων τάσεων.

Η αλματώδης αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου επιτρέπει πλέον ακόμα και στην πιο μικρή τοπική επιχείρηση να πουλάει τα προϊόντα του σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά αποτελούν ένα τεράστιο πεδίο ευκαιριών για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν την κατάλληλη στήριξη για να τις αξιοποιήσουν, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους».

Διασφάλιση ενέργειας σε ανταγωνιστικό κόστος

Με δεδομένες τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ενεργειακό τοπίο, είναι σημαντικό η χώρα να διασφαλίσει την τροφοδότησή της με επαρκή, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά προσιτή ενέργεια, όπως σημείωσε ο πρόεδρος. Συγκεκριμένα είπε: «Κύριο όχημα σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αποτελέσουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ελλάδα. Είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ - αιολικά πάρκα, σε πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα κ.ά. - καθώς και σε υποδομές αποθήκευσης της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας.

Πέρα από τη διάθεση πόρων και ενισχύσεων, θα πρέπει να βελτιωθεί ουσιαστικά η διαδικασία αδειοδότησης και να διαμορφωθεί ένα σταθερό, προβλέψιμο πλαίσιο, το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές.

Θα πρέπει, παράλληλα, να δοθούν κίνητρα και υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ώστε να συμμετάσχουν στο στόχο - και στα οφέλη - της ενεργειακής μετάβασης. Με ενθάρρυνση των απευθείας εταιρικών συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αλλά και των επιχειρηματικών επενδύσεων αυτοπαραγωγής ενέργειας, με απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και επίσπευση της αδειοδότησης για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στις επιχειρήσεις, διευκόλυνση της σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων από επιχειρήσεις, κ.ά. Με τέτοιου είδους παρεμβάσεις, θα επιτευχθεί αντιστάθμιση ενός μέρους των απωλειών που προκαλεί η ενεργειακή κρίση».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ανασχεδιασμού της αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ήδη προγραμματίζει την εκπόνηση μελέτης, η οποία θα αφορά τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. «Είναι καιρός και οι τράπεζες να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, στηρίζοντας ουσιαστικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» τόνισε προσθέτοντας ότι: «αυτό σημαίνει να σχεδιάζουν λύσεις με βάση τα μεγέθη και τις ανάγκες και των μικρότερων επιχειρήσεων, να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη, να λάβουν υπόψη δεδομένα και προοπτικές ανά κλάδο και να δώσουν διεξόδους, αντί απλώς να επικαλούνται προβλήματα».

Τέλος υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαιτεί ανθρώπους με σύγχρονες δεξιότητες γι αυτό προτείνεται η αναβάθμιση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ενώ, όπως πρόσθεσε, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να δοθεί έμφαση στην περαιτέρω μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης από τη δημόσια διοίκηση, ιδιαίτερα για την απλοποίηση των νομοθετικών πλαισίων και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. «Η μικρή ελληνική επιχείρηση μπορεί να έχει εγγενή μειονεκτήματα. Έχει, όμως, και δυνατότητες. Έχει θέληση, αντοχή, ικανότητες και όραμα. Παρά τις διαδοχικές κρίσεις, η Ελλάδα διαθέτει πολλές επιχειρήσεις, που μπορούν και θέλουν να πετύχουν» όπως είπε ο πρόεδρος.

Στρατηγική και δράσεις του ΕΕΑ

Στις δράσεις του επιμελητηρίου για το επόμενο διάστημα αναφέρθηκε ο κ. Χατζηθεοδοσίου και μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η δημιουργία ενιαίας εφαρμογής καταχώρισης τοπικών επιχειρήσεων - στο σύνολο των δήμων της Αττικής, η δημιουργία ειδικού προγράμματος για τη μελέτη των τοπικών αγορών και την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης, με χρηματοδότηση από το ΕΕΑ.

Ειδικά για το Δήμο Αθηναίων και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, θα αναβαθμιστεί, περαιτέρω, η εμβληματική δράση AGORA ATHΕNS. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημείωσε:

-σχεδιάζονται νέες διαφημιστικές καμπάνιες και προωθητικές δράσεις.

-υποστηρίζεται η αναβίωση του θεσμού Ήχος και Φως, με νέα φιλοσοφία και υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ίδρυση μιας Θερμοκοιτίδας Πολιτιστικής, Τουριστικής, Εμπορικής και Δημιουργικής Καινοτομίας. Η δομή θα υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και νέα συνεργατικά σχήματα ανοιχτής καινοτομίας, από παραδοσιακές επιχειρήσεις του κέντρου της Αθήνας. Το επιμελητήριο θα αναλάβει δράση και για τη δημιουργία και την υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και επαγγελματιών σχηματισμών, οι οποίοι θα επιτρέψουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διάχυση της καινοτομίας, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων. Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας Επιχειρήσεων, η οποία θα προωθήσει την ενεργειακή καινοτομία και την αειφορία των επιχειρήσεων.

Αν σου άρεσε κάνε