Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής της μετοχής της ΕΛΤΟΝ στο Χρηματιστήριο

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής της μετοχής της ΕΛΤΟΝ στο Χρηματιστήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:07 Δημιουργία 28/11/22, 12:12
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Τη συνεργασία της με την Eurobank Equities για τη διαπραγμάτευση της μετοχής της στο Χρηματιστήριο, ανακοίνωσε η ΕΛΤΟΝ.

Ειδικότερα, η ΕΛΤΟΝ αναφέρει στην ανακοίνωσή της τα εξής: «Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή της στις 24 Νοεμβρίου 2022 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος της ΕΧΑΕ «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 28 Νοεμβρίου 2022.

Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του ΧΑ σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

Η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ζεύγη εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει την συμφωνηθείσα αμοιβή στην Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ.

Η ως άνω σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας».

Αν σου άρεσε κάνε