ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή αύξηση κατά 41% των κερδών EBITDA στο εννεάμηνο

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή αύξηση κατά 41% των κερδών EBITDA στο εννεάμηνο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:59 Δημιουργία 24/11/22, 19:54
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο εννεάμηνο του 2022.

Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 739 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 16% σε ετήσια βάση, με 259 εκατ. ευρώ πωλήσεις στο τρίτο τρίμηνο του έτους 22, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 185 εκατ. ευρώ για το 9μηνο, αυξημένα κατά 41%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 102 εκατ. ευρώ και τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά τον καθαρό δανεισμό, διαμορφώθηκε σε 608 εκατ. ευρώ στις 30.09.2022, έναντι 578 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 9μήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: «Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του 9Μ 2022 καταδεικνύουν, ότι παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τόσο τον κύκλο εργασιών του όσο και την κερδοφορία του επιτυγχάνοντας το υψηλότερο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) των τελευταίων ετών και επιστρέφοντας στην κερδοφορία μετά από 10 έτη. Έχοντας θέσει τα θεμέλια για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ενισχύοντας τους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και του Real Estate, οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυξιακή κερδοφορία.

Επιπρόσθετα, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων €2,7 δισ. του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου η αναδιάρθρωση είναι σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργεί θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 29/11 ολοκληρώνεται η διαδικασία διάσπασης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Η συναλλαγή αυτή όπως και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομών που αναμένονται και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά αν δεν είχαμε την αμέριστη υποστήριξη των εργαζομένων μας, οι οποίοι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση επανέφεραν τον Όμιλο σε κερδοφορία και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχωρά με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, στηριζόμενος στο νέο επιχειρηματικό του μοντέλο. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Αν σου άρεσε κάνε