Αυξημένος κατά 8,5% ο κύκλος εργασιών του ΕΧΑΕ στο εννιάμηνο του 2022

Αυξημένος κατά 8,5% ο κύκλος εργασιών του ΕΧΑΕ στο εννιάμηνο του 2022

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 20:06 Δημιουργία 21/11/22, 20:04
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2022 για τον όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε 29,3 εκατ. ευρώ, έναντι 27,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,5%.

Το 57% του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή 1,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2021, δηλαδή αύξηση 10,1%.

Ποσοστό 13% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 0,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό εννεάμηνο (+26%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς.

Τέλος, 30% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο όμιλος, και παρέμεινε στο επίπεδο του εννεαμήνου του 2021.

Σημειώνεται πως κατά το εννεάμηνο του 2022 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,8 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 6,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2021 (73,7 εκατ. ευρώ) αν και η μέση επίδοση τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη του πρώτου εξαμήνου (56,3 εκατ. ευρώ έναντι 91 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου του 2021 (63,4 δισ. ευρώ έναντι 59,7 δισ. ευρώ).

Το εννεάμηνο του 2022 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 παρουσιάζοντας μείωση 2,9%.

Αν σου άρεσε κάνε