Eurobank: Αύξηση εσόδων κατά 8,1% στο εννεάμηνο, μειωμένος κατά 5,6% ο δείκτης NPE's

Eurobank: Αύξηση εσόδων κατά 8,1% στο εννεάμηνο, μειωμένος κατά 5,6% ο δείκτης NPE's

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:24 Δημιουργία 10/11/22, 18:19
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Ιδιαίτερα ισχυρά ήταν τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank το εννεάμηνο 2022, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε €932 εκ., από €298 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,30, από €0,06 το εννεάμηνο 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 22,0%, από 7,8% πέρυσι.

Πιο αναλυτικά:

-Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,1% έναντι του εννεαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €1,1 δισ., από € 1,0 δισ. ην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με αιχμή τα έσοδα από ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.

-Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 21,1% σε € 395 εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 66 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το εννεάμηνο 2022.

-Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 11,3% σε €1,5 δισ. το εννεάμηνο 2022. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €617 εκ.,από €66 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 50,4% σε €2,1 δισ. το εννεάμηνο 2022.

-Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €681 εκ. λόγω κυρίως των εργασιών στο εξωτερικό, με τις δαπάνες στην Ελλάδα να είναι οριακά υψηλότερες κατά 0,7% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους-οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 46,1% το εννεάμηνο 2022, από 49,1% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 32,5%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.

-Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 17,7% στα €795 εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ., από €741 εκ. το εννεάμηνο 2021.

-Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υποχώρησαν σε €203 εκ. και αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το εννεάμηνο 2022.

-Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 65,9% σε €592 εκ. το εννεάμηνο 2022, από €357εκ. το εννεάμηνο 2021.

-Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1,2 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €932 εκ. το εννεάμηνο 2022.Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,1 δισ., έναντι €216 εκ. το εννεάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν κέρδη €231εκ. από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project«Triangle»).

-Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €153 εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, από €111 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 16,4% και ανήλθαν σε €223 εκ.και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 44,6% σε €197εκ. το εννεάμηνο 2022. Το 46% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 44% από αυτές στην Κύπρο.

-Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,4 δισ. ή €0,7 δισ. μετά από προβλέψεις. Ο σχηματισμός των NPEs ήταν θετικός κατά μόλις €12 εκ. το εννεάμηνο 2022. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 72,7%.

-Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,9% και 7,2% αντίστοιχα στο τέλος του εννεαμήνου 2022 και ήταν αυξημένοι κατά 160 και 150 μονάδες βάσης έναντι του εννεαμήνου 2021. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογήτης Βασιλείας ΙΙΙ (FLB3 CET1) ενισχύθηκε σε 14,2%4, από 12,3% ένα χρόνο πριν.

-Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,63 και ήταν αυξημένα κατά €0,21 το εννεάμηνο 2022.

-Στο τέλος του εννεαμήνου 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €42,2 δισ.και το σύνολο του ενεργητικού σε €83,4 δισ.

-Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,5 δισ. το εννεάμηνο 2022, εκ των οποίων το 62% προήλθε από την Ελλάδα και το 38% από το εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €43,1 δισ.στο τέλος Σεπτεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €4,8 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,7 δισ.,τα στεγαστικά σε €10,3 δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4 δισ.

-Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €2,5 δισ. το εννεάμηνο 2022 σε €55,7 δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 74,3% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 169% το εννεάμηνο 2022.

Οι προοπτικές για 2022 διαμορφώνονται ως εξής:

Οργανική Αύξηση Ενήμερων Χορηγήσεων ~€3,0δισ.

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων ~€1,1δισ.

Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη ~€800εκ.

Απόδοση των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ~11,0%5

Κέρδη ανά Μετοχή €0,175

Προβλέψεις προς Δάνεια ~0,70%

Δείκτης NPEs 5,5%

Δείκτης Κάλυψης NPEs ~70,0%

FLB3CET1 6 14,6%

Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια 17,5%

Αν σου άρεσε κάνε