ΟΠΑΠ: Στα 12,17 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

ΟΠΑΠ: Στα 12,17 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 11:28 Δημιουργία 31/10/22, 11:25
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Ανακοίνωση σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος εταιρικής χρήσης 2022, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, εξέδωσε η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η ΟΠΑΠ Α.Ε., αναφέρει τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 6 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 (δηλαδή από 21.10.2022 έως και 27.10.2022), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 21.10.2022 έως και 27.10.2022, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 12,17 Ευρώ».

Αν σου άρεσε κάνε