ΟΛΠ: Αύξηση 61,8% στα καθαρά κέρδη του 9μήνου

ΟΛΠ: Αύξηση 61,8% στα καθαρά κέρδη του 9μήνου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:40 Δημιουργία 26/10/22, 19:36
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Αύξηση κατά 28,02% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ Α.Ε. κατά το εννεάμηνο του 2022, στο οποίο καταγράφηκε αύξηση στους τομείς της κρουαζιέρας, της ακτοπλοΐας, στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και στο Car Terminal.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 145.759 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε Ευρώ 52.684 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 113.850 χιλ. και Ευρώ 41.851 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης , παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 28,02% και 25,88% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 83.146 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε Ευρώ 31.463 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 55.781 χιλ. και Ευρώ 22.364 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 49,06% και 40,69% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 75.399 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022 30.09.2022 και σε Ευρώ 31.494 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι Ευρώ 54.021 χιλ. και Ευρώ 22.673 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,57% και 38,91% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 61.726 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐ 30.09.2022 και σε Ευρώ 26.948 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 40.619 χιλ. και Ευρώ 18.180 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 51,96% και 48,23% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 59.303 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε Ευρώ 26.110 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 38.213 χιλ. και Ευρώ 17.375 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55,19% και 50,27% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 47.094 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 και σε Ευρώ 21.194 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 29.099 χιλ. και Ευρώ 14.005 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,84% και 51,32% αντίστοιχα.

Το μηνιαίο μέσο μικτό κέρδος για το εννιάμηνο αυξήθηκε σε 9.238.456, το οποίο οφείλεται στη μεγάλη άνοδο των τελευταίων τριών μηνών (μέσος όρος περίπου 10.487.821 για το 3ο τρίμηνο), κυρίως στην κρουαζιέρα και στην ακτοπλοΐα κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου σε σχέση με το 2019.

Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται επίσης στην αύξηση των εσόδων και στον καλό έλεγχο του κόστους πωληθέντων. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 13 εκατ. σε 18 εκατ. μετά τον Απρίλιο, με την εφαρμογή του νέας τιμολογιακής πολιτικής.

Αν σου άρεσε κάνε