Πειραιώς: Κατά 13,5 δισ. μειώθηκαν τα NPEs στο 6μηνο

Πειραιώς: Κατά 13,5 δισ. μειώθηκαν τα NPEs στο 6μηνο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:59 Δημιουργία 04/08/21, 17:55
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise κατά 80% το πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς, παράλληλα με τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου.

Αναλυτικά:

 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ. τον Απρίλιο 2021
 2. Έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. τον Ιούνιο 2021
 3. Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €0,8 δισ.: (α) €0,4 δισ. κέρδη από χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων, (β) €0,1 δισ. από την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση που υλοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο, (γ) €0,3 δισ. από την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο
 4. Συναλλαγές NPE Phoenix-Vega ύψους €7 δισ. ολοκληρώθηκαν μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» το δεύτερο τρίμηνο. Η διανομή σε είδος σε μετόχους της Πειραιώς του 65% των τίτλων μεσαίας και χαμηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Αυγούστου
 5. Η συναλλαγή NPE Sunrise 1 ύψους €7 δισ. μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» υπογράφηκε και ταξινομήθηκε ως διακρατούμενο στοιχείο προς πώληση το δεύτερο τρίμηνο. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε χρόνο-ρεκόρ
 6. Η συναλλαγή NPE Sunrise 2 ύψους €3 δισ. έλαβε πιστοληπτική διαβάθμιση, ενώ επίκειται η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής»
 7. €0,4 δισ. επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων το πρώτο εξάμηνο
 8. Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €101 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο -το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο της Πειραιώς
 9. Εκταμιεύσεις δανείων ύψους €1,8 δισ. το δεύτερο τρίμηνο - το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο της Πειραιώς
 10. Οργανικό έξοδο προβλέψεων στo 1,1%, επί των δανείων μετά από προβλέψεις, ήδη στο επίπεδο της αντίστοιχης βραχυπρόθεσμης επιδίωξης του Ομίλου

Οι ενέργειες του 2021 μετασχηματίζουν την Πειραιώς σε όλα τα επίπεδα, επισημαίνει η διοίκηση:

 • Μείωση NPEs κατά €13,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο, με το δείκτη NPE στο 23% (μείωση στο μισό σε έξι μήνες). Σε τροχιά επίτευξης για μονοψήφιο δείκτη NPE
 • Εκταμιεύσεις δανείων ύψους €3,4 δισ. το πρώτο εξάμηνο, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. που έχει τεθεί για το έτος 2021
 • Ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά €2,2 δισ. το πρώτο εξάμηνο
 • Αύξηση 18% σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα €505 εκατ.
 • Λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στα €444 εκατ., μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση
 • Δείκτης κόστους προς έσοδα (σε επαναλαμβανόμενη βάση) στο 41% το πρώτο εξάμηνο, έναντι 49% την ίδια περίοδο του 2020
 • Κέρδη προ φόρων στα €358 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2021, διπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPEs, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€2,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο
 • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%, με δείκτη κεφαλαικής επάρκειας σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στο 14%, proforma για την επίπτωση Sunrise 1 στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό
Αν σου άρεσε κάνε