ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Μείωση εσόδων και ζημίες το πρώτο τρίμηνο του 2021

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Μείωση εσόδων και ζημίες το πρώτο τρίμηνο του 2021

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:54 Δημιουργία 27/05/21, 18:49
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Σε 193 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελλάκτωρ το πρώτο τρίμηνο του 2021 μειωμένος κατά 14% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (225 εκατ. ευρώ).

Οι ζημιές προ φόρων ήταν 7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη / ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2020. Το EBIT διαμορφώθηκε σε 13,4 εκατ. ευρώ από 24,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού (-11,7 εκατ. ευρώ έναντι του πρώτου τριμήνου 2020), του κλάδου της κατασκευής (-8,5 εκατ. ευρώ έναντι του πρώτου τριμήνου 2020), αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+7,8 εκατ. ευρώ έναντι του πρώτου τριμήνου 2020).

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.03.2021 σε 403 εκατ. ευρώ έναντι 406 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 444 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 38 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 715 εκατ. ευρώ στις 31.03.2021 έναντι 707 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x1.

Στις παραχωρήσεις, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 19,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 31,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 (-38%), με την απόδοση να επηρεάζεται από το lockdown.

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 39% και διαμορφώθηκε σε 27,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 19,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.

Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 4,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 (+6%). Στην ανάπτυξη ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε μείωση 39% και διαμορφώθηκε σε 0,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο έναντι 1,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 κυρίως λόγω των επιπτώσεων του lockdown. Στην κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά 10 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2021 έναντι ζημιάς 1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2020.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου ο Ευθύμιος Μπουλούτας, διευθύνων σύμβουλος δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19, ο Όμιλος Ελλάκτωρ επέδειξε ανθεκτική λειτουργική επίδοση με κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕBITDA) στα 40 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης στη λειτουργική και χρηματοοικονομική του δομή. Ήδη ολοκληρώθηκε ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. ευρώ στην 'Ακτωρ, το οποίο σε συνδυασμό με την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 120,5 εκατ. ευρώ δημιουργούν νέες βάσεις και προοπτικές βελτίωσης στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου».

Αν σου άρεσε κάνε