Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 11 Μαΐου η καταβολή μερίσματος 0,285 ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:26 Δημιουργία 27/04/21, 19:23
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Tην Τρίτη 11 Μαΐου θα καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Πίστη μέρισμα 0,285 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2020.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 11η Μαΐου 2026)

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 27 Απριλίου 2021, το διανεμηθέν μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε 7.961.972,10 ευρώ. Από την παραπάνω διανομή μερίσματος εξαιρούνται οι Ίδιες Μετοχές που κατέχει η εταιρεία (σύνολο 963.770) συνεπώς το παραπάνω ποσό διανέμεται σε συνολικά 26.539.907 μετοχές (από 27.503.677 που είναι το σύνολο μετοχών της εταιρείας) και διαμορφώνεται σε 0,3000 ευρώ ανά μετοχή. Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,2850 ευρώ ανά μετοχή.

Αν σου άρεσε κάνε