Ομολογιακό δάνειο 5 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ΕΛΤΟΝ

Ομολογιακό δάνειο 5 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ΕΛΤΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 26/11/20, 15:23

Τη σύναψη πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία ΕΛΤΟΝ.

Η σύναψη του ομολογιακού δανείου πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.), με κάλυψη αυτού από την Τράπεζα Πειραιώς. Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίσθηκε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης που προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.

Αν σου άρεσε κάνε