Άνοδος κερδών και πωλήσεων για την Πλαστικά Θράκης στο 9μηνο του 2020

Άνοδος κερδών και πωλήσεων για την Πλαστικά Θράκης στο 9μηνο του 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 18/11/20, 14:37

Στο ποσό των 253,73 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου της συσκευασίας ανήλθε σε 12,5%, ενώ του κλάδου των τεχνικών υφασμάτων ανήλθε σε 9%.

Στο ίδιο διάστημα τα καθαρά κέρδη του ομίλου, ενισχυμένα κατά 211,8%, ανήλθαν σε 24,9 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 25,5 εκατ. ευρώ, από 8,24 εκατ. ευρώ το περυσινό εννεάμηνο, αυξημένα κατά 208%.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 20,7%, σε σχέση με 11,1% στο εννεάμηνο του 2019. Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 105% και ανήλθε στα 52,4 εκατ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 54,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113%.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στα προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ποσού 2.192 ευρώ, οι οποίες αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low Ltd. Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα

Σημαντική ήταν και η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 43.282 χιλ. ευρώ (στις 30.09.2020 ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 40.246 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 51,8%), με το δείκτη καθαρός δανεισμός/ίδια κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,24 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019.

Ο δείκτης καθαρός δανεισμός / EBITDA για την περίοδο ανήλθε σε 0,76 (τo EBITDA αναφέρεται στην περίοδο από 01.10.2019 έως 30.09.2020). Σημειώνεται ότι, στις 31.12.2019 η τιμή του δείκτη ήταν 2,91 ενώ στις 30.09.2019 ανήλθε σε 3,04. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.09.2020 ανήλθε σε 165.050 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019.

Αν σου άρεσε κάνε