Προς έκδοση νέου ομολογιακού ο ΟΠΑΠ

Προς έκδοση νέου ομολογιακού ο ΟΠΑΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 11:25 Δημιουργία 31/01/20, 11:22

Την πρόθεσή της να εξετάσει την πιθανότητα έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού δανείου στο αμέσως προσεχές διάστημα ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΠΑΠ, ενώ προχωρά σε προπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2017.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ δυνάμει της από 29 Ιανουαρίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει την απόφασή της να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 08.03.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €200.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

Η προπληρωμή θα λάβει χώρα την 23.03.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.2 του Προγράμματος ΚΟΔ. Στο πλαίσιο της Προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι €1.000 ανά ομολογία, και β) οι μέχρι την 23.03.2020 δεδουλευμένοι τόκοι, ανά ομολογία. Συνεπώς, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.017,694444 που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, πλέον μικτού ποσού τόκων ύψους €17,694444.

Ως προς την διαδικασία, θα ακολουθήσουν επόμενες ανακοινώσεις της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.».

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς, προτίθεται να εξετάσει την πιθανότητα έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού δανείου στο αμέσως προσεχές διάστημα».

Αν σου άρεσε κάνε