ΕΥΑΘ: Στις 27 Αυγούστου η ΓΣ για εκλογή νέας διοίκησης

ΕΥΑΘ: Στις 27 Αυγούστου η ΓΣ για εκλογή νέας διοίκησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 16:55 Δημιουργία 06/08/19, 16:53

TAGS

Στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ, στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 127, στον 7ο όροφο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών

Θέμα 3ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Αν σου άρεσε κάνε